Askerlik Dolayısıyla İş Sözleşmesini Fesheden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir

askerlik-dolayisiyla-is-sozlesmesini-fesheden-isci-kidem-tazminati-alabilir-av-mustafa-cicekAskerlik dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatı alabilir. İşçinin 1475 sayılı İş Kanunu m.14/1 hükmü anlamında kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin maddede sayılan fesih hallerinden biri ya da işçinin ölümü ile sona ermiş olması gerekmektedir.

1475 Sayılı Kanunun Kıdem tazminatı başlıklı 14. Maddesinin 3. Fıkrasına göre;

Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: diğer hak kazanma koşullarının yanında, “Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshedilmesi halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

      Kanuna göre askerlik hizmeti nedeniyle işini bırakan işçi, istifa etmiş gibi işlem yapılmayacak, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu durumda işçinin iş sözleşmesinin haklı fesih olup olmadığı araştırılmayacaktır.

Kanuna göre işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için işçinin İş Kanununa tabi olarak çalıştığı iş yerindeki çalışma süresinin en az bir yıl devam etmesi ve iş sözleşmesinin kanunda belirtilen koşullarda son bulması gereklidir.

Muvazzaf askerlik 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre, erkeklerin yapmakla yükümlü olduğu zorunlu askerlik hizmetidir. Buna göre, muvazzaf askerlik dolayısıyla askerlik görevini yerine getirmek üzere işçinin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işçiye kıdem tazminatı kanun gereği ödenecektir. Askerlik hizmetini, kanun, kıdem tazminatı ödenmesi gereken bir fesih sebebi olarak düzenlemiştir.

Bunun yanında,  işçi ve işveren arasındaki sözleşme ile işçinin askere gitmesi durumunda iş sözleşmesinin askıda olacağı, işçiye kıdem ödenmeyeceği ancak askerlik dönüşü işine devam edebileceği de kararlaştırılması da mümkündür. Bu durumda işçinin askere gitmesi iş sözleşmesini sona erdiren bir durum sayılmayıp, askerlik hizmeti süresi boyunca iş sözleşmesi askıda kalacaktır.

Bunun yanında İş Kanunun “Askerlik ve kanundan doğan çalışma” başlıklı 31. Maddesine göre; muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.

         İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez. İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez.

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

Askerlik nedeniyle ayrılacak olan işçinin hak kayıplarına uğramamak için, noterden ihtarname göndererek, ayrılma nedenini işverene bildirmesinde, yarar vardır.

Av. Mustafa Çiçek / 31 Aralık 2016

Danışma ve Randevu:

avmustafacicek@gmail.com

0532 667 51 62

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*