Avukat Mustafa ÇİÇEK Kimdir?

thumbnail_2016-11-22-photo-00000151Avukat Mustafa Çiçek, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Malatyalıdır. İlk ve orta öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1989 yılında Pertevniyal Lisesini bitirdikten sonra, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Üniversite öğrenimi sırasında çeşitli yayın kuruluşlarında muhabirlik, editörlük, program yapımcılığı ve haber müdürlüğü yaptı.

1995 yılında “Mustafa Çiçek Hukuk Bürosu”nu kurdu. 12 yıl boyunca İstanbul Sultanahmet’te faaliyet gösteren Hukuk Bürosu, halen İstanbul Bahçelievler’de faaliyetine devam etmektedir.

Av. Mustafa Çiçek Adli Tıp Enstitüsü tarafından düzenlenen “Uluslararası Adli Tıp Günleri” kapsamında Ceza Hukuku alanında çalışmalarda bulundu. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği ile Avrupa Konseyinin ortaklaşa yürüttüğü “Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri Projesi”ne katıldı.

Hukukçular Cemiyetinin kurucularından olup çeşitli sivil toplum örgütlerinde, sosyal sorumluluk projelerinde çalışmalarına devam etmektedir.

Avukat Mustafa Çiçek avukatlık mesleğine devam ederken, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

2010 Yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde tamamlanan yüksek Lisans Tezinin konusu , “Kısa Süreli Hapis Cezalarına Öngörülen Seçenek Yaptırımlar”. dır. Avukat Mustafa Çiçek tarafından yapılan bu tez; alanında bu konuda Türkiye’de yapılmış tek tezdir. Benzer konuda sınırlı da olsa tezler yapılmış olmakla birlikte; alan çalışmasına dayalı ve uygulamayı öne alan bir tez henüz yapılmadığı gibi, uygulama ve sonuçlara dayalı böyle bir çalışma ilgili kamu kuruluşlarınca dahi yapılmamıştır.

Avukat Mustafa Çiçek bu çalışmada; insan haklarını öne alan, çağdaş ve insan haklarına saygılı bir adım olarak görülen kısa süreli hapis cezalarına seçeneklerin; hukuk sistemimiz içerisindeki etkinliğini, uygulanmasını ve uygulamada yaşanan sorunların tespiti amacıyla “hukuk aktörleri” olarak niteleyebileceğimiz belirli sayıda yargıç, savcı ve avukat arasında anket çalışması yapılmıştır.

Bu çalışmadan yararlanmak isteyenler; tez kapsamında yapılan bu anketin sonuçları, değerlendirmesi ve tez ile ilgili literatür çalışmasına www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Bu anketin kapsamı dahilinde çıkan sonuçlar ceza ve infaz siyasetimizin belirlenmesi ve yönlendirilmesi açısından önem arz ettiği, bu doğrultuda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı amacıyla hukuk dünyasına sunmak üzere kitaplaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Avukat Mustafa Çiçek tarafından yapılan bu tez ve içerdiği anket sonuçlarına ulusal ve uluslararası çalışmalarda pek çok atıf yapılmıştır. Brüksel Serbest Üniversitesi, Kriminoloji Bölüm Başkanı  Prof.Dr. Kristel Beyens tarafından yapılan çalışmalarda bu tezden yararlanılmıştır. Bu çalışmalar sonucundan Prof.Dr. Kristel Beyens ve CTE Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Burhan Alıcı tarafından “Belçika Hukukunda Kamu Yararına Çalışma Yaptırımından Çalışma Cezasına Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı İnceleme” adlı; Adalet Dergisi 2012 yılı 43. sayısında yayınlanan makalede bu tezden yararlanılmıştır.

Bu tezin dışında yayınlanmış bir kitabı ve çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

Avukat Mustafa Çiçek, evli ve iki çocuk babasıdır.

Halen İstanbul Bahçelievler’de faaliyet gösteren “MUSTAFA ÇİÇEK Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu”nda; HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK  hizmeti vermektedir.