Başvurusu Reddedilen Taşeron İşçilerin Hakları Nelerdir ? Taşeron Kadro Başvurusu Reddedilen İşçilerin İtiraz Hakkı Var mıdır ?

 Başvurusu Reddedilen Taşeron İşçilerin Hakları Nelerdir696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile kamuda çalışan işçilerin daimi kadroya alınması için düzenleme yapılmıştı. 696 sayılı KHK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan tebliği uyarınca taşeron işçiler 2 Ocak-11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvurularını yaptı. Bu başvurular her bir kurum bünyesinde ayrı ayrı oluşturulan tespit komisyonlarına iletildi.

Yayınlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar dairesinde başvurular değerlendirmeye alınarak tespit komisyonları tarafından sonuçlandırılmaya başlandı.

Tespit komisyonları tarafından reddedilen taşeron işçilerinin itiraz hakkı var mıdır?

 Tespit komisyonları yayınlanan tebliğin 9. Maddesine göre incelemelerini yaparak sonuçlandıracaktır. Tespit komisyonu başvuruları Tebliğin 9. ve 34. maddelerine göre; ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada inceleme yapmaktadır.

Ön incelemede:

Başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurmadığı,

Yapılan beyanların aranan şartlara uygun olup olmadığı

Usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı incelenmektedir.

Esas incelemede ise:

İşçinin istihdam edildiği sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olup olmadığı

İşçinin bu personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında o işyerinde 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıp çalışmadığı

Ve tebliğde detayları belirtilen gerekli ön ve esas incelemeler ilgili tespit komisyonları tarafından yapılmaktadır.

Başvurusu kabul edilenler için herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

 Başvurusu reddedilen taşeron işçiler ne yapacaktır?

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğin 11. Maddesi başvurusu reddedilen işçilere itiraz hakkı tanımaktadır.

Buna göre;

“Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.”

Bu düzenlemeye göre başvuruları reddedilen taşeron işçilerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken tespit komisyon sonuçları işçilere tek tek tebliğ edilmeyecek ilanen tebliğ edilecektir. İtiraz süresi ise bu ilan ile başlayacaktır.

Tebliğin 10. Maddesine göre;  İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.

İtiraz süresi tespit komisyonların ilanlarında belirtilmediyse, 3 (Üç) gün olacaktır.

İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir.

İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.

İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşir.

Bu durumda başvurusu reddedilen taşeron işçiler, tespit komisyonlarının yaptığı ilanlarda belirtilen sürelerde, gerekçeli olarak itiraz nedenlerini içeren dilekçeyi tespit komisyonlarına iletilmek üzere çalışmış oldukları kuruma vermek durumundadırlar.

Aksi halde itirazları süre geçtikten sonra kabul edilmeyecek ve listeler kesinleşecektir.

         Komisyonlar tarafından yapılan ret değerlendirmesinin nedenleri listelerde yer almamaktadır. Bu nedenle yapılacak itirazlar KHK doğrultusunda yayınlanan tebliğdeki şartları karşıladığını düşünen işçiler, bu şartları taşıdıklarını, gerekçeleriyle belirtmek ve bildirmek durumundadırlar. Ret nedenlerinin ilgili işçiye bildirilmesi, itiraz nedenlerini ortaya koyabilmek adına daha sağlıklı olacaktı. Ancak düzenleme bu şekilde olduğu için; şartları taşıyan işçiler belirtilen süre içerisinde itirazlarını yapmak durumundadır.

Yapılan bu itirazlar, ilgili komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesin olduğundan idareye başvuru anlamında yapılacak başkaca herhangi bir işlem kalmamaktadır.

İtirazı Reddedilen Taşeron İşçilerin Dava Açma Hakkı Var Mıdır ?

Tebliğin merkezi idarelerle ilgili 11. maddesinde “İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen karar kesindir” hükmü yer almaktadır.

  Yine Tebliğin yerel yönetimlerle ilgili 36. maddesinde “İtiraz üzerine komisyonca verilen kararlar kesindir” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemelere göre, verilen karalara itiraz yolundan başka başvurulacak bir yol bulunmamaktadır.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125. maddesine göre “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” Komisyonların işçilerin itirazları üzerine verdikleri kararlar da idari işlemlerdir. Dolayısıyla komisyonların itirazlar üzerine verdiği kararların kesin olduğunu düzenleyen tebliğin ilgili hükümleri, Anayasanın 125. maddesine aykırıdır ve işçinin dava açma hakkı mevcuttur.

İdari yargıda dava açma süresi, başvurunun reddi halinde, işlemin tebliğinden itibaren 60 gündür. Buna göre,  KHK ve tebliğdeki koşulları taşıdığı halde başvurusu reddedilen, yaptığı itirazdan da olumsuz sonuç alan işçi, itiraz üzerine komisyonun verdiği kararın kendisine tebliğ edilmesini takip eden 60 gün içinde kararın iptali için idari yargıda dava açabilir.

Açılacak bu davada hak kayıplarına uğramamak için; işçinin sınavlar yapılmadan önce “Yürütmeyi Durdurma” talebinde bulunması büyük önem taşımaktadır.

Gerek itirazların yapılmasında gerekse de itirazın reddi halinde matbu, hazır dilekçeleri doldurarak komisyona ya da idare mahkemelerine başvurmak doğru değildir. Her işçinin kendi özel şartlarına göre itiraz nedenleri farklıdır. Bu nedenle bu konuda uzman bir avukattan yardım alınarak kendi durumunuzun öncelikle tespiti, akabinde kendi özel koşullarınızı kapsayan bir itiraz dilekçesi veya idari dava dilekçesi hazırlamakta yarar bulunmaktadır. Aksi halde yapmış olduğunuz itiraz veya davanın değerlendirilmesi sağlıklı değerlendirilemeyebilecektir.

Av.Mustafa Çiçek /12 Şubat 2018

55 yorum

 1. 2009’da seçim afişi yapıştırmak tan 5 ay ertelemeli ceza aldım 5 yıl boyunca bir suç işlememelisin dendi arşiv kaydı ve sicil kaydı görünmüyor Taşeron kadrosuna geçerken herhangi bir sıkıntı olurmu teşekkürler

 2. Hocam 1 Haziran 2017 tarihinde taseron isci olarak calistigim yerden cikisim verildi. Haksiz olarak cikis verildigi icin suresi icinde hem alt isvereni hem de asil isverine ise iade icin dava ettim. Davayi 2 ay sonra kazanacagim.Surec devam ediyor. Bu arada taseron isci olarak kadro icin dilekce verdim. Ancak 4 Aralikta 2017 tarihinde calismadigimdan dolayi red geldi. Itiraz ettim. Itirazida reddettiler. Suan yapmam gereken mevcut davamin sonuclanmasini mi beklemek yoksa idare mahkemesine taseronluktan kadroya gecis hakkindan yararlanmak icin yeni bir dava mi acmam gerekir.

  • Ret kararı tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren dava açma süresi 60 gündür. Bu nedenle İşe iade davasının sonucunu beklemeniz halinde bu süre geçmiş olacaktır.

 3. sayın hocam kurumumuz maliye bakanlığından (10)kişilik eleman kontenjanı aldı fakat şahsıma ait olmayan nedenlerden dolayı beni geç başlattılar yani zorunlu 4.12.17 tarihinden sonra ve şuan çalışıyorum listede red aldım gerekli itirazımı yaptım fakat müdürler tarihin kesin olduğunu söyleyip olumsuz bakıyorlar ne yapmam gerekir.yardımınız için şimdiden çok teşerkkür ederim iyi çalışmalar

 4. merhaba değerli hocam bende 2010 yılından 2017 yılının mart ayına kadar belediye şirketinde çalıştım. son 9 ay işkur typ kapsamında çalıştırdılar ve çıkışımızı verdiler. şimdi ocak 2018 de kadro basvurumu aldılar ve belediye şirketinde tekrar işe başlattılar fakat kadro başvurum reddedildi büyük ihtimalle 4 aralıktan önce girişim olmadıgı için rededildi bize bir bilgi verilmedi ve itiraz süresi geçtikten sonra açıklandı kadro alınanlar. typ kapsamında diğer çalışmakta olanlar sınava hak kazandılar bu kapsamda yapıcam izlicem bir yol varmıdır

    • Hocam adlı sicil kaydı yok arşiv kaydı yok bu halde tasaronda 9 yıl çalıştım bu halde red verdiler gerekçe bildirmediler itirazlar bulundum sonuç nasıl olur ayrıca Adalet Bakanlığı istihbarat dairesinde adlı sicil ve arşiv kaydının olmadığına dair resmi beğengeyi alıp itiraz dilekçede ekledim buna istinaden emniyet kayıtlarından bahsediliyor bunun gerekçesi ne olabilir

     • Onun gerekçesinin ne olduğunu bizim bilmemiz mümkün değil. Anlaşılan güvenlik soruşturması olumsuz gelmiş. Bu aşamadan sonra 60 gün içerisinde idari mahkemesine dava açmak gerekiyor

    • Onun gerekçesinin ne olduğunu bizim bilmemiz mümkün değil. Anlaşılan güvenlik soruşturması olumsuz gelmiş. Bu aşamadan sonra 60 gün içerisinde idari mahkemesine dava açmak gerekiyor

 5. Üniversite hastanesinde taşeron işçi olarak kadro başvurusunda bulundum. 657 DMK ‘nın 48. maddesi ve diğer tüm şartları taşımama karşın dün itibariyle başvurum reddedildi. Red sebebi söylenmedi ama dolaylı yollardan net bir şekilde kardeşimin siyasi(terör) suçu yüzünden reddedildiğimi öğrendim. Bugün itiraz dilekçemi verdim, dilekçemde tüm şartları taşıdığımı ayrıntılı olarak bildirdim. Eğer tekrar reddedilirse Valilik OHAL bürosuna başvurmam ve 19 yıldır yüzünü bile görmediğim kardeşimin değilde, 19 yıldır şerefiyle devlet memuru olan eşimi referans göstermem işe yararmı acaba. Yada idare mahkemesine başvurdum diyelim, kadroya geçişlerin tamamlanmasından sonra lehime karar çıkarsa, hakettiğim göreve iade edilirmiyim. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler.

  • Suç ve cezanın şahsiliği hukukun en temel ilkesidir. Ancak yayınlanan yönetmelik gereği arşiv araştırması yapılması gerekliliği var. Ret kararının size tebliğinden itibaren 60 günlük süre içinde dava açma hakkınız var. Belgelerinizle birlikte başvurmanız halinde büromuzdan yardım alabilirsiniz.

 6. Merhabalar hocam ben 2017 yılında Şubat ve haziran ayları arasında meb ihalesi taseron alımında okulda çalıştım kadro basvurumu yaptım ama anlasmam milli eğitim Müdürlüğü ile olduğu halde maaşımin koy hizmetleri odeneginden ödenmesi sebebi ile basvurum komisyon tarafından reddedildi.itiraz ettim yine reddedildi dava açma hakkım varmı.

  • Dava açma hakkınız var. Ret kararının size tebliğinden itibaren 60 günlük süreniz var. Belgelerinizle birlikte başvurmanız halinde büromuzdan yardım alabilirsiniz.

 7. Merhabalar hocam ben 2017 yılında Şubat ve haziran ayları arasında meb ihalesi taseron alımında okulda çalıştım kadro basvurumu yaptım ama anlasmam milli eğitim Müdürlüğü ile olduğu halde maaşımin koy hizmetleri odeneginden ödenmesi sebebi ile basvurum komisyon tarafından reddedildi.itiraz ettim yine reddedildi dava açma hakkım varmı.

  • Dava açma hakkınız var. Ret kararının size tebliğinden itibaren 60 günlük süreniz var. Belgelerinizle birlikte başvurmanız halinde büromuzdan yardım alabilirsiniz.

  • Dava açma hakkınız var. Ret kararının size tebliğinden itibaren 60 günlük süreniz var. Belgelerinizle birlikte başvurmanız halinde büromuzdan yardım alabilirsiniz.

 8. Hocam 1998 yılında hırsızlık suçundan 20 gün ceza aldım cezam ozaman yüz
  binlira (eski parayla)oda ertelendi memnu hakların iadesi kararını 26 şubat da aldım itiraz dilekçeme ekledim yinede ret geldi ne yapmalıyım şimdiden yorumunuz için teşekkür ederim

  • Ret kararının Tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açma hakkınız var. Belgeleriniz ile birlikte müracaatınız halinde büromuzdan yardım alabilirsiniz.

 9. Merhaba hocam. universite hastanesinde Nisan 2017 de yedek (joker) personel olarak calismaktayip. yani gelmeyen rapor alan personelin yerine ben cagiriliyorum. 04.12.2017 tarihinde cagirilmadigim icin o gum gorev yapmamis oldum. bundan dolayi komisyon tarafindan red yedim. nasil bir yol izlemeliyim. itirazimdan da red cevap aldim. ayrica Ocak 2018 de sirket beni tekrar cagirip calistirdi.

  • Ret kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari dava açılabilir.Belgelerinizle birlikte müracaat etmeniz halinde büromuzdan yardım alabilirsiniz

  • Devletin güvenliğine yönelik suçlarda bakılıyor. Ancak herkesin durumunu kendi şartlarında değerlendirmek gerekir. Dosya görülmeden kesin yanıt vermek sağlıklı olmaz

 10. Sayın hocam bir üniversite hastanesinde veri elemanıyım. Hastanenin açtığı bir soruşturmada ismim geçtiği için mülakatta red edildim.(Mülakatta sorulan soruya doğru cevap verdiğim halde) adli sicil kaydım temiz bugüne kadar trafik cezası bile yemedim. 23.03.2018 tarihinde itiraz dilekçesi verdim. yine reddedilirse ne yapmalıyım. Şimdiden teşekkürler.

 11. hocam merhaba 5607 sayılı kanunun 3/5 maddesi ile 6 ay cezam paraya çevrildi ve bundan dolayı red aldım itirazımdan da red kararı gelmiş bana tebliğ yapmadılar kendim gidip valilikten öğrendim ve şuan yıllık izine çıkardılar. bu ayın sonunda da işten çıkışımı vereceklermiş. bakanın açıklamalarından sanki bizim dumumuzdakiler kadroya geçecek gibi birşey çıkıyordu ama biz içten çıkarılıyoruz. ne yapmamız gerekir ?

  • Ret kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açılması gerekir. Bu konuda durumunuzun değerlendirilmesi ve dava açılması ile ilgili olarak büromuzdan yardım alabilirsiniz.

 12. hocam meraba uyuşturucu tiçareti diye 2008 de ceza aldım 2014 de ceza evine girdim cezamı cektim 2016 ocakta denetimli cıktım belediyede işe başladım denetim bitti ama ifaz bitmemiş 22.06. 2018 de bitecekmiş memnu haklarımı alacakmışım komisyondan ret geldi 26 ay dır calışıyorum her tarafa imza attırdılar tazminatta kadroda yok diyorlar ne yapmam lazım yardımcı olabilirmisiniz

  • Ceza tamamen infaz edilip üzerinden üç yıl geçmedikçe memnu hakların adesş kararı alamazsınız.
   Bu durumda idare mahkemesine başvurmaktan başka çareniz yok.

 13. Hocam tarafıma 4 ay önceden baskı ile 30 haziran 2017 tarihli işten istifa dilekçesi imzalattılar. Bende 13 Haziran 2017 tarihinde noter aracılığı ile imzalamış olduğum dilekçenin işlememe alınmaması geçersiz sayılması için ihtarname gönderdim. 30 Haziran 2017 tarihinde sözleşmeye göre okulda çalıştığım için işe 2 ay ara veriliyordu.30 Haziran 2017 tarihinde işten çıkışımı istifa olarak değilde belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi olarak(5. Madde) yapılmıştır. Sözleşmeye göre 1 Eylül 2017 tarihinde tekrar çalışmaya başlamam gerekirken beni başlatmadılar. Yerime başka birisini başlattılar. Yani Sözleşme sona ermeden beni işten ansızın çıkardılar.
  Ben kadro almak için başvurumu yaptım. Başvurum red olarak( 696 sayılı KHK 19/1) geldi. İhtiraz ettim bu sefer red sebebi (yazılı olarak Kendi isteğiyle işten ayrıldığı için sözleşme sonuna kadar çalışmadığından şartları oluşmamıştır.) denilmektedir. Benim SGK kayıtlarına göre çıkış sebebim Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (5. Madde) olduğu halde nasıl RED verebiliyorlar. Dava açsam hak edebilirmiyim. Ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden TEŞEKKÜRLER, İYİ ÇALIŞMALAR. TEL:0536 575 2284

 14. Merhaba, ben hamile bir bayanın yerine geçici olarak çalıştım aralik 2016 ekim 2017 arasında benim çalıştığım yerdeki arkadaşlar dahil red aldık itirazda reddedildi dava yoluna başvurdular onların kazanması durumunda bende dava acsam umut var mi acaba birde sayın bakan joker isciler için hizmet akitleri feshedilmediyse 4 aralik kriterini kaldirdik dedi ancak benim isten çıkış kodum 22 görünüyor ne yapmam gerekir sizce

  • Yazılı olarak ret cevabının verildiği 2. redden sonra 60 gün süreniz var. Davanızı hak kaybına uğramamak için bu konuda uzman bir avukat aracılığı ile açmanızı tavsiye ederim.

 15. Ben henüz yeni emekliliğim doldu ancak emeklilik başvurusu yapmadım çalışmak istiyorum yıllardır üst yaş sınırını aşan bu kadar insan çalışıyorken bizi işsiz bıraktılar ne yapmalıyım benim gibi olan bir çok işçi arkadaşım var yardımcı olurmusunuz

 16. BELEDIYEDE park bahce biriminde çalismaktaydim adli sicilimin ve arsiv araştırmam temiz ve kabul geldi .sinavda basarili geldi guvenlik soruşturmasından ret geldi benim hiç bir sorunum yokken ben gerekçesiz işimden çıkarildım tekrar degerlendirilmemi bimere yazmistim cevap geldi kurumun tekrardan guvenlik soruşturmasını talep etmesi gerekmektedir diyor simdi benim nasıl bir yol izlemem lazım bana yardımcı olabilirmisiniz.

 17. hocam kadro başvurum arşiv soruşturmasından dolayı red edildi dava açtım 12,04,2018 tarihinde tazminat dilekçemi verdim yanlız muhasebenin bana dediği arşif soruşyurmasından dolayı işine son velirdiği için hukuk müşaviri tazminatını incelendikten sonra ödeyip ödemeyeceğine karar verilecek denildi 25,04,2018 de tekrar sordum muhasebe ödeme hakkında kendilerine bilgi gelmediğini söyledi neyapa bilirim

 18. merhaba sayın hocam ben 3 yıl önce sözlü bir tartışmadan dolayı mahkemelik oldum tam sonucunu hatırlamıyorum ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı çıkmıştı. adli sicil kaydı yoktur görünüyor ancak arşiv kaydına işlendimi bu karar onu bilemiyorum. kit çalışanıyım yeni kadro haberi geldi bu dava ve sonucu karşıma engel olarak çıkarmı acaba teşekkürler.

  • HAGB kararı verilen dosyalar adli sicil kaydında görünmez. Farklı bir sicilde görünür. Cezanız bir yıldan fazla değilse ve Devlet memurları kanunu 48. maddede sayılan yüz kızartıcı suçlardan değilse memuriyete engel olmaz.

 19. 30.05.2003 suç tarihi 20.02.2014 karara bağlandı 342/1 645/6 ertelendi 765 sayılı kanun 23.01.2018 aynı mahkemeden yasaklanmış haklarımı geri aldım fakat taşeron olarak çalıştığım kurum kadroya geçmeme engel mahkümiyetin dedi ve işten çıkışım verildi bende idari mahkeme ye dava açtım esasen baki olmamış sayılacağından dolayı sizce nasıl bir karar çıkar

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*