Türk Ceza Kanunu ve Yasaklı Hakların Geri Verilmesi ( Memnu Hakların İadesi )

19 Şubat, 2016 Av. Mustafa ÇİÇEK 10

Ceza yargılamasında kişiye işlediği suça verilecek cezanın yanında; gerek suçtan genel olarak zarar gören toplumu, gerek suçu işleyenin aile bireylerini ve gerekse de suçu işleyenin bizzat kendisini korumak, işlenen suçtan bozulan kamu düzenini yeniden kurmak amacıyla suç işleyen kişi hakkında bir takım hak yoksunluklarına karar verilmektedir. Cezanın infazının tamamlanması ve kararda hak yoksunlukları için belirtilen sürelerin dolması ile hak yoksunlukları da ortadan kalkar.

Cezanın Orantılı Olma İlkesi

02 Şubat, 2016 Av. Mustafa ÇİÇEK 0

Cezanın orantılı olması da ceza hukukunun önemli ilkelerinden bir tanesidir. Ceza, sonucunu oluşturduğu hukuki nedenle, yani suç fiiliyle daima orantılı olmalıdır. İnsanları suç işlemekten vazgeçiren cezaların suçun ağırlığı (kamu esenliğine verdiği zarar) ve kusurun derecesi (insanları suça iten nedenler) ile orantılı olması çağdaş ceza hukukunun gereğidir.

İşten Ayrılmada İstifa Sayılmayan Haller Nelerdir ? İstifa Halinde Tazminat Alınabilir mi ?

17 Aralık, 2015 Av. Mustafa ÇİÇEK 0

İş hayatında işçinin işini bırakması çoğunlukla istifa olarak algılansa da hukuki anlamda gerçekte o eylemin istifa olup olmadığı tartışmalı kalmaktadır. İşçinin işi kendi rızasıyla mı, işverenin baskısı veya aşağıda değineceğimiz nedenlerle mi işi bıraktığı konusu iyi değerlendirilip ona göre işlem yapılmalı, gerekirse iş mahkemesine başvurulmalıdır.

İşten Ayrılmada İstifa Sayılmayan Haller Nelerdir ?

İstifa Halinde Tazminat Alınabilir mi ?
Çoğunlukla işçinin haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi, uygulamada işçinin istifası şeklinde yorumlanmakta ve işçi yıllarca çalışarak hak kazandığı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,   tatil ücretleri gibi pek çok işçilik haklarından mahrum kalmaktadır.