Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK )Tarafından Verilen Para Cezalarına İtiraz ve Cezaların İptali

23 Kasım, 2015 Av. Mustafa ÇİÇEK 4

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ), 5510 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre işverenlere çeşitli idari para cezaları tahakkuk ettirebilmektedir. Kurumun reddettiği idari para cezasına karşı yapılması gereken yetkili İdare Mahkemesine İtiraz etmek üzere 30 (Otuz) gün çerisinde dava açmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken internette çeşitli sitelerde bulunan genel dava dilekçesi örneklerine göre değil, sizin olayınıza özgü maddi gerçekleri ve yasal dayanakları açıkça belirtilen bir dava dilekçesinin hazırlanmasıdır.