Her Gelen Cezayı Ödemek Zorunda Değilsiniz! Çeşitli Kurumlar Tarafından Verilen İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları…

para cezası 2Çeşitli zamanlarda mevzuata aykırı işlem ve eylemlerden dolayı idari para cezaları uygulanmaktadır. İdari Para Cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre verilmektedir. Bu konuda bize danışanlardan aldığımız oldukça yoğun sorular üzerine fazla detaylarına girmeden yasanın tarif ettiği bu cezalara itiraz yollarına bu makalede değineceğiz.

Aşağıda bir kaçını vereceğimiz kurumlar İdari Para Cezaları verebilmektedir. Bu kurumlar genel olarak şunlardır: Devlet Tüzel Kişiliği, İdari Kamu Kurumları (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü),  Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler ve köyler), İktisadi Kamu Kurumları ( Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.), Sosyal Kamu Kurumları (Türkiye İş Kurumu-İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilimsel Kamu Kurumları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB, Türkiye Barolar Birliği, Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği), Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (RTÜK, Telekomünikasyon Kurumu, SPK, BDDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Şeker Kurumu) gibi kurumlar çeşitli zamanlarda kişi, şirket ve kurumlara çeşitli miktarlarda idari para cezaları uygulamaktadır.  5326 sayılı Kanun idari para cezası verme yetkisini Cumhuriyet Savcılarına ve Mahkemelere de vermiştir.

Hayatın akışı içerisinde herkes, en azından bir kez; bir kısmını burada sayabildiğimiz kurumlar tarafından verilmiş cezalara muhatap olmuştur. Tabii ki bunun istisnaları olabileceğini vurgulamaya gerek yok.

Hukuk sistemimizde bu cezalara karşı itiraz yolu düzenlenmiştir. Kesilen bu cezanın usul ve yasaya uygun olmadığını ya da gerçekle bağdaşmadığını düşünen her kişi ve kurum yasadan kaynaklı bu itiraz hakkını kullanabilir.

Bir itirazda bulunabilmek için 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye cezanın tebliğ edilmiş olması gerekir. Hiç şüphesiz bu tebligatın da usul ve yasaya uygun şekilde yapılması gerekir. Maalesef uygulamada yapılan usulsüz tebligatlar pek çok hak kaybına neden olmaktadır. İlgililerin ve cezaya muhatap olan kişilerin bu duruma özen göstermeleri gerekir.

Ayrıca kurum tarafından yapılan tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bunun yanında idari yaptırım kararının, yaptırım uygulanan ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilmesi gerekir. Tebligatta olduğu gibi bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması için yaptırım uygulanan kişiye verilir. Kişi imzalamak istemez, imzalamaktan kaçınırsa bu durumun da tutanağa geçirilip bir örneği ilgili kişiye verilir.  Ceza yaptırımı uygulanacak bir tüzel kişi ise; bu şirket, kurum ya da kuruluş hakkında verilen yaptırım kararları bu tüzel kişilere tebliğ edilir.

para cezası 1Yapılan bu tebligatlardan sonra, bu para cezalarının, yaptırımın haksız olduğunu düşünen gerçek kişi ya da tüzel kişi; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesi kapsamında itirazını yapacaktır. Yapılacak itirazlar, para cezasına ilişkin kararın tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak yapılabilir. Bu süre içerisinde ilgilisi tarafından itiraz edilmezse, idari para cezası kesinleşir ve bu cezayı tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ödemek zorunda kalır.

İtirazda bulunacak ilgili, herhangi bir mücbir sebep ya da zorunluluktan dolayı bu 15 günlük itiraz süresini kaçırması durumunda, bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç 7(yedi) gün içinde karara karşı başvuruda bulunabilir. Bu haklı nedenle yapılacak gecikmiş itiraz kararın kesinleşmesini engellemez. Bu şekilde yapılan itirazlarda gecikme nedeni detaylı şekilde anlatılarak ilgili mahkemeden kararın yerine getirilmesinin durdurulması istenebilir. Yasal süre olan onbeş gün içerisinde mahkemeye dava açılmaz ise idari para cezası kesinleşir ve ilgilisinden tahsil edilir.

Uygulanan idari para cezası yaptırımına karşı aynı süre içerisinde, cezayı uygulayan ilgili kuruma da itiraz yapılabilir. Ancak bu başvuru yargı yoluna başvuru için yasada belirtilen 15 günlük süreyi durdurmaz. Bu nedenle ilgili kuruma ve mahkemeye yapılacak başvuruları 15 gün içerisinde mutlaka yapmak gerekir.

Yapılacak başvurular bizzat ceza yaptırımı yapılan ilgili, kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından yapılmalıdır. Bu kişiler haricinde yapılacak başvurular geçerli olmadığı gibi süreyi kaçırmanıza ve hakkınızın kaybolmasına neden olacaktır. Yine bu başvurular mutlaka dilekçe ile yapılmalı ve dilekçe en az iki nüsha şeklinde hazırlanmalıdır.

Yasa uyarınca 3.000 (üç bin) TL ve altındaki idari para cezaları için itiraz üzerine Sulh Ceza Mahkemesince verilecek kararlar kesindir. Bu nedenle bu kararlara karşı başka bir mahkemeye başvurma hakkı yoktur. 3.000 (üç bin) TL üzerindeki idari para cezaları için ise Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği son karara karşı, söz konusu mahkemenin yargı çevresinde yer alan Ağır Ceza Mahkemesine en geç yedi gün içinde itiraz edilebilir.

Verilen idari para cezasına başvuran gerçek veya tüzel kişi, itirazı konusunda karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz. İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun yolu başvurusunu kabul ederek idari yaptırım kararını geri alabilir.

Kabahatler Kanunu idari para cezalarının ödeme süresine ilişkin herhangi bir düzenleme yapmamıştır.  Buna göre, idari para cezalarının ödeme süresi, ilgili kanunlarında düzenlenen hallerde belirtilen sürelerdir. İdari para cezalarının ilgili kanunlarında ödeme zamanı gösterilmemiş ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37. maddesine göre; cezanın ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aydır.

İdari para cezaları yukarıda ifade edildiği gibi oldukça değişik kurum ve kuruluş tarafından verilebilmektedir. Bu nedenle bu cezalara muhatap olan kişi, şirket ve kurumlar geciktirmeden yasal süreleri de dikkate alarak gerekli müracaatları yapmalıdırlar. Oldukça detaylı olan bu konularda uzman bir avukattan yardım alarak buna göre hareket etmeliler.

Av. Mustafa ÇİÇEK / 30.09.2013

115 yorum

 1. Selamlar. cezayı peşin ödeyip, peşin ödeme indiriminden yararlanıp akabinde cezaya itiraz edip dava açınca.. Eger bu davayı kaybedersek indirim uygulanan tutarı geri istiyorlarmı acaba…

  • Tebligatın size tebliğ edildiği tarihten 15 gün içerisinde ödeme yaparsanız itiraz etseniz, itirazınız reddedilse dahi peşin indiriminden faydalanırsınız.

  • Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim
   Benim durumum askerlik ile alakalı.Bakaya cezası geldi bende dilekçe yazdım bu 2.haftası herhangi bir geridönüş sağlanmadı.
   Çok asılsızlıklar ile para cezası kesilmiş 2016 sonunda biten tecilim üzerine 4450 gibi gün sayısına 4450 liralık ödeme istenmiş ve okuduğum aöf anadolu üniversitesi tarafından bir tebligat yollanmamasından dolayı 2016 sonuna kadar tecilim olmuş bu durumları dilekçemde de belirttim umarım suçsuz yere herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmam görüşlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum iyi günler dilerim

   • İtirazınızı yaptıktan sonra değil, yapmadan başvursaydınız daha sağlıklı olurdu. Ancak verilen cezaya detaylı ve tutarlı gerekçelerle itirazınızı yaptıysanız ilgili mahkeme değerlendirecektir. Karar tarafınıza ulaştığında sonuç olumsuz ise itiraz hakkınız olduğunu unutmayın. İtiraz süresi içerisinde üst mahkemeye müracaat ederken uzman bir avukattan yardım alırsanız daha sağlıklı olacaktır.

    • Merhaba yasadisi bahis sitesinden idda oynadigim için idari para cezası geldi ödeyemedim takip aşamasında 1. Sorum üzerime kayıtlı 3000 liralık motosiklet var satış yapabilir miyim 2. Sorum banka hesaplarım ekside aylık faizini yatırabiliyorum eğer e haciz uygulanırsa bu hesaplara eksi bakiyemin faizini yatırabilir miyim şimdiden teşekkür ederim

 2. mrhba benim yutdısından arabam var gun içersinde arabamı turkıyede bırakıp yurtdısına cıkıp gerı geldım, buna ilişkin yabancı arac turkıyede kalıp ben araçsız gırıs cıkıs yaptıgım için ve aracsız girişte hıçbişekılde gumruk memurları tarafından uyarılmadım bu sekılde geçısın kabahatler kanununa ilişkin yanlış oldugunu soyleyıp baska bırgun aracımla gecmem gerektıgınde aracımı baglayıp para cezası verdıler sonucta kanunlar kıtabıyla gezmıyorum yada trafıkte almıs oldugum ehlıyetın bana yukledıgı sorumlulugu bıliyorum artı sorunları aracla ılgılı bılemeyebılırım bana oradakı gumruk memurunun ben ordan aracsız geçiş yaparken bıldırmesı gerekmezmıydı yada bu cezaya benım ıtırazım ıcın haklı oldugum ve hakkımı alabılecegim bı durummu cunku ben cezayı odedım bunu sıze yazarken cezanın tarafıma teblıgınden 15 gunu aşmadım . Bu konuda nasıl bır yol izleyebılırım şimdiden tsk edrm

  • Cezanın size teblğinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz hakkınız var. Belgeleriniz ile başvurmanız halinde bu itiraz dilekçesini büromuzdan hazırlatabilirsiniz.

 3. asliye mahkemesinde esot şöförüyle davamız oldu aynı cezayı eldık 10 ay 25 gün onun avkatı var benim avkatım yok avkat tutmadım ama onun avkatlık üçreti bana gesildi mahkemece içra davası evrağı geldi ödemem için buna nasıl itiraz ede bilirim avkatlık üçretine sonuçta aldığımız ceza aynı

 4. Benim küçük bir dükkanım vardı işler yolunda gitmiyordu ve iskurun geçici iş verdigini duydum ve gittim basvuru yaptim ve is cikti. Ise basladiktan 5 gun sonra isyeri terk dilekcesi verdim ve dukkani kapattik. Ne yaziktirki is bittikten sonra iskur benden verdiği bütün paraları istedi. Gerekçede su oluyor megerse iskura kayıtlı işsiz olmak gerekmiş.simdi ne yapacagimi sasirdim. Ne yapmaliyim

 5. Merhabalar. Benim yaklaşık 7-8 sene önce anız yaktığımdan dolayı ateşin ilerlemesiyle 1-2 kütük halinde ağaç yanmıştı akabinde 2,500tl para cezası geldi.Bir kısmını taksit halinde ödedim 1000 tl civarında bakiye kaldı ve ilgilenemediğim için ara verildi.Sonra bu ceza büyüyüo 6.000 tl olarak geri geldi.Bu cezanın en azından faizine itiraz edip ana parayı ödemek için başvuru ve dilekçe verirsem olumlu sonuş alır mıyım?
  Teşekkürler

 6. 2010 yilinda kesilmis 5326 idari para ceza si yuzunden den banka Dan cektigim kredinin bir kismini elleyemiyorum vergi daire si bloke koymus 6 yil gecmis Halen born duruyor hacizde gel idol faizde islemiyor zaman asimi a ugramistir dive belediyeye dilemma verdim zaman asimida yokmus şimdi I dare mahkemesine dilekçe vermeyi düşünüyorum masrafım ne kadar olur mahkeme ne kadar sürer kazanabilirmiyim ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim

  • Belgelerinizle birlikte büromuza başvurduğunuzda daha sağlıklı yanıt verebiliriz. Vermiş olduğunuz bilgilere göre net birşey söylemek zor. Kolaylıklar dilerim.

 7. Mustafa bey köyde kendi arsama 56 m2 bağ evi yapıyorum izin için muhtarla konuştuğumda tapu senin adınaysa inşaata başla elektirik aşamasına geldiğinde ben sana yazı vereceğim hem elektirik hemde ruhsat basvurusu yaparsın beyanıyla inşaata başladım köylünün şikayeti üzerine il özel idareden köye gelip benim gibi 6 kişiye ceza kestiler ruhsatbasvurusuda yaptığım halde uyarı yapmadan kesilen ceza 11 milyar ne yapabilirim…

  • Kararı bize ulaştırırsanız yardımcı olabiliriz. Cezanın mahiyetine göre sulh ceza mahkemesine 15 gün içerisinde itiraz yapılması gerekiyor veya idare mahkemesine başvurmak gerekir.

 8. Merhaba yeni bir işyeri açtım tpdk belgem olmadan makaron satışı yapiyordum denetlemeye gelen maliye bana 8884 TL idari para cezası kesti bende yatirmadim cezaya itiraz yolu olduğunu bilmiyordum süresinde geçti ne yapmalıyım

 9. Merhaba ben iki arkadaşım kavga ediyorken o kavgayı gördüğüm halde üstelik içimde hicbir art niyet olmadığı ndan vidyoya çektim ve kavga eden bir arkadaşıma gönderdim daha sonra olaylar büyüdü ve suçu bildirmedigimden dolayı 900 TL adli para cezası yedim ve tebrikat geleli 3 gün oldu itiraz etme hakkına sahipmiyim? Ve nasıl itiraz edebilirim yada erteleme gibi çünkü 10 gün içerisinde ödemem gerektigi söyleniyor ödeyecek durumda olamadigimdan ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun

  • Elinizdeki belgelerle büromuza müracaatınız halinde daha sağlıklı yanıt alabilirsiniz. Görmediğimiz bir belge hakkında buradan yanıt vermek zor.

 10. sayın avukatım geçen sene kırşehir de arabamda tutun olduğu için 700 tl ceza verildi. geçen ay sivasta yine yaprak tütün vardı arabada el konuldu ve sonradan gelen ceza 91000 tl ne yapacaz bilmiyorum. ayrıca olay tarihi de 19 subat olmasi gerekirken 29 subat yazılmış acil yardım

  • Hazırlanan tutanak ve belgeleri gönderirseniz daha sağlıklı yanıt verilebilir. Tarafınıza ceza tebligatı yapıldıysa 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz yapmak gerekir. Detaylar için büromuzdan bilgi alabilirsiniz.

 11. abim adına kayıtlı işyerini kapattıktan sonra kendi adıma iş yeri açtım.iş yeri açma ruhsatı ile ilgili işlemler daha devam ederken ben sigara satışı yapmaya başladım.29.03.2017 tarihinde polisler gelip tutanak tutarak rafımdaki mallara el koydular ve ceza kesileceğini söylediler.30.03.2017 de
  tapdk belgemi çıkararak emniyete götürdüğümde yapacak birşeyleri olmadığını söylediler.bu durumda ceza gelir mi,gelirse ne yapmaıyım ?

  • Tutanak tutulduğu sırada sigara satma ruhsatı yoksa ceza kesilebilir. Ancak siz bir gün sonra götür düğünüze göre bu durum izah edilebilir. Şayet ceza kesilirse itiraz süresini geçirmeden başvurursanız yardımcı olmaya çalışırız. İtiraz süresi tebligatı size yapılmasından sonra 15 gündür. Kolay gelsin.

 12. Merhaba ben memlekete gezmeye gittim Facebook üzerinde avlanmış yaban keçisi resmî attım fakat bu yaban keçisi başka bir internet yada Facebook üzerinden indirilip atıldı altınada ava giden avlar yorumu yaptık diye ceza geldi itiraz ettik bu resim internet ten indirildi hava olsun diye paylaşıldı mahkeme red etti ne yapmalıyız

 13. Nüfus kağıdı üzerine mide bulundurmadimdan dolayı jandarma 105 TL ceza kesti nüfus cüzdanımı evimde unuttum alıp geleyim dedim TC DEN sorgulama yaptı fakat cezayı kesti kesilen cezaya itiraz edersek ne olur olumlu bir cevap gelirmiş saygilarimla

 14. Merhaba tekel büfe sahibiyim isyerime gelen bi müşteri alkol almak istedi vermedim ve sonra gidip başka yerden almış. Ve isyerime tekrar girip sen.vermedin fakat aşağıdan aldım demiş ve çıkarken polise yakalaniyo ve emniyete götürülüyo ifadesi alınıyo ve benden aldığını iddia ediyo bende almadığını kanıtlayacak iki şahit den başka kimse yok ne yapabilirim

  • TAPDK tarafından verilecek sürede savunmanızı hazırlayacaksınız. Ardından ceza verilirse 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz hakkınız var. 22.00 den sonra alkollü içki satılmasının cezası 34.500 TL idari para cezasıdır. Savunma ve itiraz için büromuzdan yardım alabilirsiniz.

  • TAPDK tarafından savunmanız istenecektir. Savunmanızı verdikten sonra verilecek kararı bekleyeceksiniz. Anlattığınız duruma göre muhtemelen 35 bin TL civarında idari para cezası verilecektir.

 15. Merhaba, 25.09.2016 tarihinde ogrenciligim bitti ( tarihli ogrenci belgem mevcut). 13.01.2017 tarihinde askerlik subesine teslim oldum (arada 79 gun var). tarafima 7 yil 7 ay 27 gun yoklama kacagi nedeni ile 10.030 TL idari para cezasi kesildi. sulh ceza mahkemesine itiraz basvurusu yapsam para cezasi iptal edilir mi? tsk ederim

 16. Merhaba ben okul okuduğum için 2 yıl askerliği tecil ettirdim 2015 Aralık ayında tecili bozup askere gittim askerdeyken aradan 2.3 ay geçmişti memleketten kaymakamlıktan dosya gelmişti askerlik para cezası komutan da bana imzalatırdı .ama daha ödemedim anlamadığım şey ben tecilliydim bu para cezası niye geldi komutan da ters biriydi bi şey açıklamadı şimdi bu durumda benim ne yapmam lazım

   • Orada olup olmadığınız mahkemede yapılacak savunmada yapılmalıydı. Anlattığınıza göre mahkeme karar vermiş ve hakkınızda denetimli serbestlik de olsa bir hüküm kurulmuş. Bu karardan sonra sizin durumunuzu diğer kurumlar değerlendiremez.

 17. merhaba benım telefon teknık servısı yapan bır ıs yerım var 1 ay once ben ısyerınde yokken sıgortalı olarak calısan elemanım cam kenarında sıgara ıcerken memurlar tarafından ceza kesılmıs bugunde ıs yerıme 4500 tl ceza kagıdı geldı bununla ılgılı ne yapmalıyım olay sırasında ben ısyerımde yoktum ve duvardada sıgara ıcılmez yazısı ozellıkle bulunuyor bunla ılgılı bana yardımcı olurmusunuz

    • Orada olup olmadığınız mahkemede yapılacak savunmada yapılmalıydı. Anlattığınıza göre mahkeme karar vermiş ve hakkınızda denetimli serbestlik de olsa bir hüküm kurulmuş. Bu karardan sonra sizin durumunuzu diğer kurumlar değerlendiremez.

   • Orada olup olmadığınız mahkemede yapılacak savunmada yapılmalıydı. Anlattığınıza göre mahkeme karar vermiş ve hakkınızda denetimli serbestlik de olsa bir hüküm kurulmuş. Bu karardan sonra sizin durumunuzu diğer kurumlar değerlendiremez.

 18. Mustafa bey merhaba ben tekel bayi işletiyorum 22den sonta alkol satarken polis tutanak tutu bu konuda yardimci olabilirmisin ilk tutanakta uyarimi gelir yoksa para cezasimi iyi günler

 19. Arama belgesi olmadan sondaj kuyusu açılmasında idari para cezasına karşı hangi yollara başvurulabilir? Bu arada kendi mülkiyetine tabi arazide sondaj kuyusu açtırdığı için arama belgesi gerektiğini bilmediğini ileri sürmek işe yarar mı

  • Hukukumuza göre kanunu bilmemek mazeret olarak kabul edilmez. Ancak ilgililer tarafından tutulan tutanakla tarafınıza tebliğ edilen ceza belgesi ile büromuza başvurursanız yardımcı olmaya çalışırız. Cezanın ödenmesi talebini içeren ödeme emri tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayan itiraz süreniz başlar. Süreye dikkat edin.

 20. Bana tebliğ edilmeden ceza kesildi. E devletten öğrendim ve ilgili kurum imzadan imtina yazmış. Cezanın iptali sağlanır ise cezayı kesenleri dava edebiliyor muyum ? Teşekkürler

  • İmzadan imtina, size tebliğ edilmesine rağmen tebligatı teslim almadığınızı belirtmektedir. Kural olarak cezanın tebliğinden itibaren 1 gün içerisinde itiraz hakkınız bulunmaktadır.

 21. merhaba Mustafa bey, 16.4.2016 tarihinde iş yeri açtım engelli calıştırmam gerekiyormus sonradan öğrendım. iş kurdan engelli personel istedim ama iş kur isteğime karşılık veremedı engelli personel bulamadık. defalarca engelli personel isteği açtırdım ama bir türlü yeterli personel bulunamadı. bunun neticesinde iş kur eksik engelli çalıştırıyorum diye 43 000 tl ceza yazdı. cezaya itirazda bulundum sulh ceza mahkemesine fakat iş kurun avukatı haciz işlemleri başlatıldığını ve mal varlığıma el konulacağını söylüyor. mahkeme sonuçlanmadan itiraz sonucu beklenmeden böyle bir işlem oluyor mu? bu konu hakında bilgi veya bir yol gösterebilirmisiniz şuan ne yapacagımı bileniyorum.

  • İtiraz etmek takibi durdurmuyor. Ancak idare vekilinin bu şekilde davranmasını tasvip etmek mümkün değil. Konusunda uzman bir avukattan yardım almanız önemli. Anlatımınıza göre para cezasının kesilmesi haksız görünüyor. İtirazın reddi halinde kararın kaldırılması için itiraz yoluna başvurmak üzere yardım almanızı tavsiye ederim.

 22. Mustafa bey 2007 yılında adıma 3 tane şirket kurulmuş mahkemeye verdim mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verdi bana tebligat gelmedi
  Ben kendim sordurdum bu şirketlerin yüklü miktarda amme borçları adıma çıkıyor bu borçlarla ilgili nasıl bir yol izlemem gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar.

  • Adınızı kullanarak şirket açanlar hakkında Cumhuriyet savcılığına şikayet etmelisiniz. Bu işlemler ile ilgili olmadığınızı ispatlamalısınız. Aksi halde başınız çok ağrıyacaktır. Daha detaylı bilgi için acilen bir avukata başvurarak işlemlerinizi takip ettirin.

  • HAGB kararı varsa kararda yazılı para cezası ödenmez. Ancak 5 yıl içerisinde başka bir suç işlenir ve hüküm açıklanırsa o zaman ödenmesi gerekir. Bu süre içerisinde başka bir suç işlemeyin ve hükmün açıklanmasına neden olmayın.

 23. Merhaba ben acik ogretimde okudugum icin askerlik subesine tecil kagidi verdim belli sure sonra askere gittim ve 6 aylik askerken idari para cezasi geldi komutan verdi bu kagidi ailem memlekette belli birkac yersordukrinda borcu yok denildi askerden geleli 1 seneyi gecti bugun e devlette gordum borcum var buna itiraz etme hakkim vami acaba tesekkur ederim

 24. Merhaba ben 2011 yılının 9 ayında iş yerimi kapatma beyanını vergi dairesine başvurdum ve kapattım ve 2012 yılının mart ayındada yıllık vergi borcu geldi omumda ödemiştim hemen ve bana 2018 yılında 2011 yılının 9,10,11 ayına istinaden özel usulsüzlük cezası gelmiş.e devletten gördüm bana daha tebligat gelmedi.kapatma işleminden sonra nasıl böyle ceza gelebilir ve aradan 7 yıl geçmiş.

 25. İzmirden manisaya düğüne giderken eşimin dayısı bandrolsüz içki almış arabayla sen gelirken getirirmisin dedi.İyilik olsun diye getireyim dedim.Manisanın girişinde çevirmede aracım durduruldu.polisede durumu anlatıp içkileri gösterdim.Kaçakçılık şubeyi aradılar düğün günü nezarette yattım.Ertesi gün adli kontrolle saldılar.Bugüne kadar geçmişimde böyle bişey yok sabıkam yok derken aradan 1 hafta geçti tpdk tarafından 9185 tl idari para cezası itiraz ettim 1 hafta geçmeden cezanın kesinleştiğine dair zarf yine geldi.Soruyorum soruşturuyorum kaçakçılık yapıp 5 sefer yakalanmış adam böyle para cezası almamış!Üstüne mahkeme hakim beni 2 dk dinlemeden 2 yıl 6 ay verdi.Sizce ne yapmalıyım bu parayı ödemelimiyim?

 26. Merhaba.. ben bundan 6 ay once kacak bahis sitesinden oyun oynamistim siteye para aktarmak icin tanimadim bir sahsa para yolladim oda sitede hesabima aktardi.. sonra bu adam yakalanmis hesaplari incelenince benim ona para yolladim ortaya cikmis..ve benim adima emniywte yazi gelmis emniyete gittim bana bu kim neden para yolladin dediler bende durumu anlattim yasa disi oldugunu bilmiyordum bir sefere mahsus oynadim dedim oda ta 6 ay once adama para yollamisim o cikmis hesap haraketlerinde.. polisler savunmami aldilar kaymakama yazi gitti ve bana idari ceza parasi kesmisler 5000 tl.. bunu erken odemeden dolayi mal mudurlugune 3750 tl odeme yaptim..ben bu cezayi haksiz yere aldigimi dusunuyorum kanunda yeri nedir.. bu parayi alma imkanim var mi tekrar yoksa ben boyle bir hata yptim die cezam dogrumu..parayi alma imkanim var mi..detayli bir sekilde bilgi verir yardimci olursaniz menum olurum tsk.ederim..

 27. Sayın Avukatım;
  Ben işitme engelliyim bahis ten ceza geldi ama çok oynamadım ve çok kazanmadım en fazla 1 bin kazandım ama 12 bin ceza geldi bana. işitme engelli olduğum için haberi izlemiyorum çünkü anlamıyorum. yasak vs vs bilmiyordum ne yapabilirim. itiraz edersem iptal mı olur ?

 28. Merhaba İSKİ ben 2015 son aylarından kiralık evimden ayrıldıktan sonra,(Ödenen depozitimide hesabıma tam olarak yatırarak) bana Kaçak su cezası kesip ayrıldıktan sonra 1300 TL den ceza kesmiş, ve bana hiçbirşekilde ihbar ,telefon veya mail ile iletilmedi.Sonrada İcra başlatmış, bu konuda ne yapmam gerekir , Nasıl itirazda bulunabilirim, bu konuda yardımcı olurmusunuz?

  • İcra takibinden size ödeme emri tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Ayrıca itirazlarınızı detaylı olarak kurum nezdinde de mutlaka yapın.

 29. Merhabalar ben tekel bayi isleecisiyim saat 22 den sonra alkol sattigim icin 3 polis tarafindan musterinin kimlik bilgisi dogrultusunda tutanak tuttular benim ruhsatimin ne bir resmini ne bir fotogabisini aldilar benim hic bir turlu ne ifadem nede imzami aldilar ihbar var bile demediker herhangibi bir goruntu bir kayit yok ne yapmaliyim yardimci olursaniz sevinirim

 30. 08.09.2018 tarihinde saat 01.44 de alkol şatışı yaparken görevli sivil memurlar tarafından canlı canlı yakalandım olaya ilişkin ifademizi aldılar müşteri ile birlikte ürünlerin fotoğrafını çekip ruhsat bilgilerini yazdılar daha sonra imzaladık ifade tutanaklarono ancak ruhsat sahibi ben değilim ve sgk lı çalışmıyorum yapılan bu işlemde yettisiz bir kimseye yazıyan bu tutanak işleme girer mi teşekkür ederim

 31. sayın avukatım.Ben 2017 yılı 17 Eylül günü facebokta internetten alıp kopyalıyıp sayfama koyduğum bıldırcın görünülerinden ceza aldım.Daha yeni geldi orman dairesinden ödeme emri.YAKLAŞIK 6000 TL.Paylaştığım resimler halen internette duruyor..Elimde her hangi bir av hayvanı yok.sadece av tüfeği ile bir resmim var.Ayrıca internetten aldığım koyduğum avlanmış bıldırcın resimleri var.İtiraz durumunda ne yapmalıyım.

 32. Mrb Mustafa bey.Benim size bir sorum olacak.Babam 35 dekar tarlayı yakmadan sürmüş.Yaklaşık olarak 1 dekarlık kısmında tarlanın sapı alınmadığı için yakmış.Jandarma bu esnada gelmiş tutanak tutmuş.Babamda imzalamış.Bugün çevre şehircilikten ceza geldi 8 dekar olarak uygulanmış.Buna itiraz etmelimiyiz.nasıl bir yol izlemeliyiz.Teşekkür ederim.

 33. KOLAY GELSİN AVUKAT BEY
  BANA KABAHATLER KANUNUNDAN 259 TL CEZA KESİLDİ TEBLİĞ EDİLDİ MALİYEDEN KAĞIT İLE GELDİ TEBLİĞ. BEN BU CEZAYI ÖDEMEK İSTEMİYORUM HERHANGİ BİR FAİZİ VE YA SONRADAN GELECEK CEZASI MAHKEME FALAN VAR MIDİR ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN

 34. Merhaba,
  Kapalı alanda sigara ictigimden dolayı bana kabahatler kanuna gore 124 lira idari para cezasi uygulanmis ama bu ceza 2 defa girilmis vergi dairesinde bunu nasıl düzeltebiliriz?

 35. Mrb mustafa bey bana kaymakam tarafından on bin tl idari para cezası kesildi cezaya itiraz dilekçesi yazdım verdim dört ay sonra karar gelecekti eve gelmedi ama e devletten bakınca borç sorgulaması yaptığımız da 10 bin tl para cezası gözüküyor yaklaşık yedi sekiz ay oldu bi durumda ne yapmaliyim odeyecek durumum yok

  • Gerekçeleri ile birlikte 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz yapmanız gerekirdi. Bu itirazı yaptıysanız hakimliğin kararını bekleyeceksiniz. Mahkeme henüz iptal etmediyse borcunuz görünür. Mahkemeden durumunuzu sorabilirsiniz. Ancak bir avukattan yardım alarak başvurmanız lehinize olurdu.

 36. Merhaba mustafa bey benim size bir sorum olacaktı.ben 2016 aralik ayında resmi bir kurum açmak icin bi yer tuttum ozel ogretim kursu icin.icinde eşyaları ile (masa sandelye…)daha öncesinde kurs merkezi olarak kullanılıyormuş.zaten cazip gelen tarafida çok masrafı olmamasıydı.kira sozlesmesindede eşyaları ile tutuldu yazıyor.tutruktan 2gun sonra meb den geldiler ve ucerisi boş kimse yokken ceza yazdılar.siralarin bulunması yeterliymis.bide bu işin içinde olduğunuz icin bitane öğrenciyle açarsak eğer nekadar anlaşırız nasıl öder planı vardi.ama resmi bisey deil imzalı falan deil.bizde mahkemeye verdik,daha sonrasında ilden tarafımı arayıp cezayı size usulsüz yazdık ödeme olanıda hazırlamadık dendi.bende 1yil önce mahkeme verdiğini söyledim.geri çek karşına çıkmayacak falan dendi.yine cekmedim ve mahkemeye avukatım bildirdi.buna rağmen mahkeme davamızı reddetti,istinaf yoluna başvurabilirsiniz dedi,sizden öğrenmek istediğim nasıl bir yol izleyeceğim meb usulsüz yazdık diyor mahkeme kararı onaylıyor. 3yila yakın oldu meb ödeme planı nereye ödeneceğine dair birşey yollamıyor.

 37. Merhaba mustafa bey benim sorum 1 gün önce gelen idari para cezası ile olucak yasaklı bahis sitesinden bahis oynadığım için kesilen 5 bin tl lik bir ceza elime ulaştı bununla ilgili itiraz oluşursak bir sonuç çıkarmı ve bu süreçte banka hesaplarıma bloke konulurmu şimdiden çok tsk iyi günler

 38. Merhaba Mustafa Bey bana açık alanda alkol kullanıldğı gerekçesiyle 320 tl idari para cezası geldi. 3 ay önceki bir durumdan dolayı geldi ve polis memurları o zaman tutanak tutmalar ve bana her hangi bir şey demediler dolayısıyla tutanakda imzalamadık. bu usulde aykırılık vs olusturur mu nasıl bir itiraz başvurusu yapmam gerekir.

 39. Merhaba Mustafa bey ben polıs cevırmersinden kacıp polıs memuruna carpmıstım parmağında kırık olmustu mahkemece cezam kesildi Bi miktar cezaevindede yattım Bi sigorta şirketinden bana kişinin kalıcı maluliyetine zarar vermekten 150 Bi lira para cezası geldi ben işsizim sigortalı Bi işim dahi yok parayı odemem imkansız ne yapmam gerekiyor rica etsem beni bilgilendirirmisiniz yada sizinle konuşabileceğim telefon numarası varmıdır

  • Ödeme imkanınız yoksa ödeyemezsiniz. Malvarlığınız varsa malvarlığınıza icra yoluyla haciz uygulanır. Çalışıyorsanız maaşınızın 1/4 üne haciz konur. Detaylı bilgi için büromuzdan danışmanlık alabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz sitemizde mevcuttur.

 40. Merhaba mustafa bey bir grup arkadas ile kısa film cekiyorken setimizi polis bastı ve faturalı olmasına ragmen kurusıkı tabancabamızı alarak 1294 tl idari para cezası yazdılar bu silahın mülkiyetini almaları kanunimidir . Ve bu idari para cezasını ödemez isem ne olur

 41. Merhabalar
  Bana yasadışı bahis oynamak dan 7198 TL ceza geldi. 15 gün içinde itiraz hakkım var bilginiz vardır
  Nasıl bir yol izlemem gerekiyor ?
  Bu ücretten kurtulma şansım var mı veya taksitlendirme ?

  • İtiraz nedenleriniz varsa cezanın tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sulh ceza mahkemesine itiraz da bulunabilirsiniz.
   %25 indirimden faydalanmak için ödemeyi yaptıktan sonra itiraz süresini geçirmeden mahkemeye başvurma hakkınız da var.

 42. Merhaba Mustafa bey,

  Araç plakasına yazılan radar cezasını ödedikten sonra Sulh Ceza Mahkemesine itiraz etmiştim.Birkaç gün önce evime mahkemeden bir kağıt geldi.İtirazım reddedilmiş bu sebepten dolayı 488 TL avukatlık ücreti isteniyor.30 gün içinde ödenmezsem icra yoluna başvurulacağı yazılmış.

  Trafik cezalarına itiraz edildiğinde cezadan hariç, avukatlık ücreti alınabiliniyor mu? Daha önce arkadaşlarım da trafik cezalarına itiraz etmişlerdi,fakat onlara böyle avukatlık ücreti çıkmamıştı.

 43. Avukat mustafa bey benim bi sorum olacak 17.02.2017 tarihinde yasadisi bahisten dolayı 2018 nisan ayında bi ceza yedim cezayi ödedim şimdi başka bi ilden tekrar geldi 2.ceza ama ben cezayı ödedikten sonra birdaha bulaşmadım oynamadım da ikinci cezaya itiraz iptal olma sansi varmi cevap bekliyorum ona göre size dilekce yadsırsam ücreti mukabilinde

 44. Merhabalar Mustafa Bey. 05.10.2018 yaklasık bir yıl önce ikamet ettıgım yerdeki karakoldan arandım, gittigimde hesaplarımın incelendigi kacak bahis oynadıgımın soylendıgı,ama polisin bak bu hesap numarasını tanıyormusun, doğrumu bahis icinmi yaptınız bu işlemi diye sordu ve pesine, senlik bir durum yok, karsı tarafın cezası icin diye benı yapmıs oldugum havalede hıc bır acıklama yokken, evet bahıs ıcındı dedirttip tutanak tuttular ve 1 hafta sonrasında tebliğ gelmişti, ben dıkkate almadım ve suan bana ödeme emri geldi 5000 tl para cezası, ben o gun ıfade verırken hayır bahıs ıcın degıl, ınternet uzerınden bırsey almıstım hatırlamıyorum gıbı bır acıklama yapıp kabul etmeyecektım, ama zorlandık,Suan bu ödeme emri geleli 7 gun oldu buna itiraz etsem birsey cıkarabılrmıyım.._?

  • İfade verirken beyanlarınıza aykırı yazılı olan tutanağı imzalamamanız gerekir. İmzaladıktan sonra bunun aksini ispatlamak çok zor. Yapmış olduğunuz havalenin mantıklı ve tutarlı bir açıklaması varsa itiraz yapabilirsiniz.

 45. İyi günler yılbaşı önce ifadeye çağırıldım be bir şahıs üzerine papara aracılığı ile 100 TL havale yaptığım görünmekte. Daha ceza gelmedi fakat geliceği kesin. Öncelikle yasal sitelerden bahis oynayan biriyim ve kredi kartı ve hesap hareketlerimde ödeme işlerimlerim mevcut. Ancak para yatırdığım şahısı tanımıyorum ve ne için gönderdiğime dair fikrim yok. Ailem ve bebeğim için neredeyse tüm alışverişlerimi online yapıyorum. İnstagram üzerinden havale ile yaptığım alışverişlerden biri olabilir. Yasadışı bahis için havale olsa bile bununla ilgili bir kanıt olduğunu düşünmüyorum bu havalenin. Aracılığınız ile ceza sonrası itiraz sürecine girmek istiyorum. Sürecin olumlu sonuçlanması mümkün müdür?

  • Cezanın size tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde haklı gerekçelerinizle birlikte sulh ceza mahkemesine itiraz edebilirsiniz. Bu konuda büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 46. sayın üstad
  Benim bir müvekkilime de aynı şekilde 22:00 dan sonra alkol satışı yapmaktan idari para cezası kesilmiş.Tutulan tutanakta sadece şahıs beyanına yer verilmiş başka herhangi bir somut delil gösterilememiştir.Polis müvekkilimin müşterisini,müvekkilimin işyerinden çıktıktan 100mt ilerde durdurmuş ve arabadaki içkiyi nereden aldığını sormuş müşteride heyecandan müvekkilimin işyerinden aldığını beyan etmiş bunun üzerine polisler müvekkilimin kamera kayıtlarını incelemiş fakat herhangi bir kayıda rastlamamışlardır. Benim iddiam şahsın beyan verdiği saatte alkollü olup olmadığı tespit edilmemiştir. Herhangi bir sağlık kuruluşundan şahsın beyanı alınmadan önce bir rapor alınmamıştır.Alkollü olup olmadığı bilinmeyen bir şahsın iddiasına dayanılarak müvekkilim aleyhinde tutanak tutulmuştur.Müvekkilim tutanağı imzalamamıştır.Biz sulh ceza mahkemesinden şahsın beyanının tekrar alınması talep ettik ve kamera kayıtlarını delil olarak sunduk. Herhangibir tavsiyeniz varsa memnun olurum iyi akşamlar.

  • Değerli meslektaşım gerekeni yapmışsınız. Sadece ilgili şahsın beyanı yeterli değildir. Ancak malumunuz üzerine tutulan tutanağın aksini ispat oldukça zor olmaktadır. Ancak kamera kayıtları önemli bir delil olmakla birlikte mahkemenin dikkatini buraya çekmek gerekir. Ve delil olarak dosyaya alınarak gerekli teknik incelemenin yapılmasını talep ediniz.
   Kolaylıklar dilerim.

 47. yasadışı bahisten karakola çağırıldım ve ceza geleceğini söylediler, itiraz etme şansım nedir. ve işlem 2017 tarihinde yapılmış havale zaman aşım süresi varmıdır bu konu hakkında

 48. Merhaba,
  Ben yabanci uyrukluyum ve istanbulda universite ogrencisiyim. Bugun elime ISKUR’dan KACAK CALISMA nedeniyle 3527 Tl idari para cezasi tebligati ulasti. Benim bunu odeyecek gucum yok. Lutfen yardimci olur musunuz ayrica bu kacak calisma idari para cezasi benim sabika kaydima islenecek mi acaba sonucta ben halen ogrenciyim?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*