İdari Para Cezalarında ve Trafik Cezalarında Peşin Ödeme İndirimi

para cezası“Çeşitli Kurumlar Tarafından Verilen İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları” başlığı altında pek çok değişik kurum tarafından, idari yaptırım bağlamında verilen idari para cezalarını ve bu cezalara itiraz yolunu anlatmıştık. Bu yazımızda da idare tarafından verilen para cezalarının peşin ödenmesinde uygulanan indirim konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Önceki yazımızda belirttiğimiz üzere çok çeşitli kurumlar idari para cezaları vermektedir. Neticede trafik cezaları da bu kapsamdadır. Para cezalarının miktarları düşük olduğunda vatandaşlarımız hukuki prosedür ile uğraşmamak için itiraz yolunu seçmemektedir. Ayrıca yapılacak itirazın sonuçsuz kalacağı durumları da göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırlarının ihlali gibi durumlar fotoğraflarla ve teknik imkanlarla itiraza yer vermeyecek şekilde tespit edilebilmektedir. Bu durumlarda uygulanan cezayı peşin ödemek isteyen vatandaşlara yasa, “peşin ödeme indirimi” hakkı ve imkanı tanımaktadır.

Yasaya göre idari para cezası verilen ilgili; isterse bu cezayı derhal bu cezayı kesen kamu görevlisine ödeyebilir. Bu durumda kamu görevlisi bu tahsilatı yapar. Kamu görevlisine derhal ya da yasal itiraz süresi içerisinde; bu cezaya itiraz etmek amacıyla kanun yoluna başvurmadan önce ödenmesi durumunda, ilgiliden toplam cezanın dörtte üçü tahsil edilir. Bu indirimden faydalanabilmek için cezanın bir defada peşin olarak ve kanun yoluna başvurmadan önce yapılması gerekmektedir.

Bu durumda idarenin verdiği para cezası, yaptırım kararının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren onbeş günlük başvuru süresi içerisinde, mahkemeler tarafından verilen para cezası da kararın tebliği tarihinden itibaren 7 günlük itiraz süresinde ödendiği takdirde peşin ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.

Tebligatta belirtilen ödeme süresi sizleri yanıltmamalıdır. Zira ödeme süresi ile cezanın itiraz amacıyla kanun yoluna başvurma süreleri birbirinden farklı olabilir.  Bu nedenle, tarafınıza yapılan idari yaptırım belgesindeki ödeme süresine ve bu ödemenin kanun yoluna başvuru süresine dikkat etmeli ve ödemenizi bu süreyi geçirmeden yapmaya dikkat etmelisiniz. Zira ödeme süresi ile kanun yoluna başvuru süreleri birbirinden farklı olabilir. Örneğin ödeme süresi 30 gün olan bir para cezasının itiraz kanun yolu 15 gün olabilir ve siz de peşin ödemeyi 15 gün içerisinde yaptığınız takdirde peşin ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.  Zira bu süre geçirildikten sonra yapılacak ödemelerde peşin ödeme indirimi uygulanmaz.

Peşin ödeme indirimi, idari para cezasının tamamı üzerinden bir defada nakit olarak ödenmesi durumunda geçerlidir. Bazı idarelerin ilgili mevzuatı çekle ödeme yapılmasına da izin vermektedir.  Doğal olarak kısmi ödemelere bu indirim uygulanmaz.

Ancak unutulmamalıdır ki, peşin ödeme, ilgilinin para cezasına karşı itiraz amacıyla kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak itiraz süresi içerisinde önce itirazı yapıp, aynı süre içerisinde ödeme yaparsanız indirimden faydalanamazsınız. Fakat itiraz süresi içerisinde ödeme yapıp peşin indirimden faydalanabilir; ardında itiraz süresini geçirmeden, uygulanan idari para cezasına itiraz yapabilirsiniz. Örneğin cezanın size tebliğ edildiği tarihten iki gün sonra itiraz etmeniz durumunda üçüncü gün cezayı ödeseniz dahi peşin indirimden faydalanamazsınız. Ancak para cezasının size tebliğinden itibaren 14. gün ödeyip, 15. günde yasal itiraz kanun yoluna başvurarak itiraz edebilirsiniz.

Av. Mustafa ÇİÇEK / 02.10.2013

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*