Kadro Beklentisindeki Taşeron İşçilere Adli Sicil ( Sabıka Kaydı ) Engeli …

Kadro Beklentisindeki Taşeron İşçilere Adli Sicil ( Sabıka Kaydı ) Engeli …

Sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyen taşeron şirket bünyesinde çalışan işçiler büyük heyecanla tespit komisyonlarınca açıklanacak sonuçları bekliyor. Pek çok kurum ve kuruluş tespit komisyonları tarafından yapılan değerlendirmenin ardından sonuçları açıklamaya başladı. Ancak adli sicil kayıtlarında, sabıkalı olan işçiler kadroya alınmada ret sonucu ile karşılaştı. Pek çok işçi kadroya geçmeyi beklerken, işlerini kaybetmekle karşı karşıya kaldı.

Tespit komisyonları kararlarına karşı 3 ( üç ) günlük itiraz süresi var. Bu süreç devam etmekle birlikte bu sürenin kısalığı işçiler açısından ayrı bir endişe kaynağı.

Taşeron İşçilere Adli Sicil Engeli 2696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan işçilerin daimi kadroya alınması için düzenleme yapılmıştı. 696 sayılı KHK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan tebliği uyarınca taşeron işçiler 2 Ocak-11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvurularını yaptı. Bu başvurular her bir kurum bünyesinde ayrı ayrı oluşturulan tespit komisyonlarına iletildi.
Yayınlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar dairesinde başvurular değerlendirmeye alınarak tespit komisyonları tarafından sonuçlandırılmaya başlandı.

Açıklanan listelerde pek çok işçinin adli sicil arşiv kaydında sabıka kaydı bulunması nedeniyle, başvurularına tespit komisyonlarınca “ret” kararı verildiği görülmekte. Bu durumda kalıcı kadrolara geçmeyi bekleyen taşeron çalışanı işçiler, büyük bir şokla karşılaştı. Zira başvurusu reddedilen işçiler, kadroya geçmeyi beklerken, mevcut işlerini kaybetmekle karşı karşıya kaldılar.

Haklarında ret kararı verilen işçilerin haklarına; Başvurusu Reddedilen Taşeron İşçilerin Hakları Nelerdir ? Taşeron Kadro Başvurusu Reddedilen İşçilerin İtiraz Hakkı Var mıdır ?   başlıklı yazımızda değinmiştik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sürekli işçi kadrosuna alınacak işçilerin koşullarını tespit etmişti. Sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyenlerin, diğer koşulların yanında, Tebliğin “Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi” başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendine göre, “a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak” durumundadırlar.
48. Maddenin 5. Fıkrasına göre;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

– Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar
– Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
– Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
– Zimmet,
– İrtikâp,
– Rüşvet,
– Hırsızlık,
– Dolandırıcılık,
– Sahtecilik,
– Güveni kötüye kullanma,
– Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
– Edimin ifasına fesat karıştırma,
– Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
Hükümlü olanlar devlet memuru olamazlar.

Tebliğ sürekli işçi kadrosuna kabul edilmek için bu maddeye atıf yaparak, DMK 48. Maddesindeki koşulları aradığına göre; yukarıda belirtilen suçlardan mahkumiyeti bulunanlar sürekli işçi kadrolarına alınmamakta, dolayısıyla başvurularına ret kararı verilmektedir.

Bu durumda uzun süreler taşeron çalışanı olarak çalışabilen önemli sayıda işçi, kadroya geçmek için aranan diğer şartların yanında, sabıka kayıtlarında, adli sicil arşiv kaydında yukarıda belirtilen suç kaydı bulunması nedeniyle işlerini kaybetmekle karşı karşıya kaldı.

Hali hazırda mevcut durumlarıyla uzun süreden beri taşeron işçi olarak da olsa kurum çalışanı olan işçilerin, kendileri için olumlu bir düzenleme olan sürekli işçi kadrolarına alınmamaları önemli mağduriyetler doğurmaktadır.
Yapılan düzenlemede memur olmaya engel suçlardan hükümlü bulunmak biraz daha esnetilebilir, en azından bu suçlarla ilgili olarak hükmü veren mahkemeden memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı alabilen başvuranların sürekli işçi kadrolarına kabul edilmesine imkan tanınabilir.
Bu düzenleme yıllardır çalıştıkları işlerinden ayrılmak zorunda kalacak işçiler bakımından daha adil bir çözüm olacaktır. Aksi halde pek çok mağduriyet söz konusu olacağı gibi bu durum, Anayasamızın “ Çalışma Ve Sözleşme Hürriyeti” başlıklı 48. Maddesinde düzenlenen, “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” Hükmüne aykırılık teşkil edebilecektir.
Taşeron işçilerin yıllardır uğramış olduğu haksızlıklara son vermek amacıyla yapılan ve olumlu karşılanan; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenleme, önemli sayıda taşeron işçinin işlerinin kaybına engel olması beklenmektedir.
Elbette sürekli işçi kadrosuna alınmada belirli koşulların aranması doğaldır. Ancak yıllar önce yapmış olduğu bir hata sonucu sabıka kaydı bulunup da, bu suç ile ilgili olarak memnu hakların iadesi kararı alan, uzun zamandan beri hiçbir suç işlememiş olan, çalışmakta olan iş yerlerinde uzun süre herhangi bir suça veya disiplinsizliğe karışmamış işçiler bakımından yeni bir düzenleme yapılması beklenmektedir.
Yöneticilerimizin mağduriyetleri en aza indirgenmesi bağlamında düzenleme yapılmasını beklemekte olan pek çok işçinin beklentisine cevap vermesi önemli sayıda mağduriyeti giderecektir.

Av.Mustafa Çiçek /24 Şubat 2018

37 yorum

 1. Sayın avukat 10 aylık hapis cezam var sağlık sorunlarından dolayı 6 ay ertelendi. Sabikamda görünen bu cezam yüzünden taşeron kadrosuna gecemiyorum. Birtakım evraklarla İtiraz ettim ve sonucunu bekliyorum Cevap yine red gelirse sizce nasıl bir yol izlemeliyim bana yardımcı olur musunuz

 2. Sayın avukatim
  Benim 10 aylık hapis cezam var sağlık sorunlarından dolayı 6 ay ertelendi. Sabikamda görünen bu cezam yüzünden taşeron kadrosuna gecemiyorum. Birtakım evraklarla İtiraz ettim ve sonucunu bekliyorum Cevap yine red gelirse sizce nasıl bir yol izlemeliyim bana yardımcı olur musunuz

 3. 16 yaşindayken yüz kizartici suc işledim 9 yil gecti aradan adli sicil kaydimda arşif kaydimda temiz 7 milyar para cezasi almistim odedim bu taşarönden kadroya gecisim de sıkıntı olurmu lütfen cvp yazin

 4. Iyi geceler sayin avukat bey.1 yil 3 ay tehdit den ceza aldim. 5 yil denetimli serbestlik aldim ve hükmün aciklammasi geri birakilmasi karari verildi. Benim acimdan bir problem tesgil edermi? Adli sicil kaydinda gozukmuyor ama arastirmada gelmis. 5 yil sürem de daha bitmedi.

 5. 4 yıllık fakülte mezunuyum. 2014 yılına ait sigara kaçakçılığından 5 ay 4 gün ve alkollü araç kullanmaktan 25 gün infazları tamamlanmış cezalarım var. Memur olmak gibi bir niyetim yok ancak kısa dönem askerlik hakkım elimden alınıp uzun dönem er statüsüne çevrildi. Bazı cezalar için 5 yıl deniyor. İnfazlazların üzeinden 3 yıl geçti. Şuan memnu hakların iadesi için dava açabilirmiyim? Olumlu sonuçlandığında kısa dönem askerlik hakkımı tekrar alabilmem mümkünmü? Saygılar.

 6. Slmlar sayın avukat bey ben kamu hastanesinde on yıldır görev yapmaktayım bir hataya düştüm yüz kızartıcı yani hırsızlık suçu işledim defalarca pişman oldum ilk defa bir hatada düştüm mahkemeye düştüm hakim savcı karşısına cıktım arkadaş şikayetçi olmadı ceza felan almadım yanlız küçük bir miktar para ödedim vergi dairesine beş yılı geçti zaten ilkdefa böyle birşey geldi başıma adlı sicil kaydım ve adlı arşiv kaydım yok çıkıyor kâğıtta bu kadroya geçmeme engelmidir..teşekkür ederim

 7. merhaba kacakcılık sucundan2003yılında para cezası aldım.odedim taseronda kadro listesinde ismim var sınavada girdim bu kadro almama engel olurmu.memnu hakların iadesinide aldım. tesekkurler.

  • Khk ve buna bağlı yönetmelikte kaçakçılık suçu kadroya engel suçlardandır. Ancak adli sicil arşiv kaydınızı göndermeniz halinde detaylı bilgi alabilirsiniz. İletişim bölümünden büromuz ile irtibata geçebilirsiniz.

 8. merhaba hocam, öğrendiğimiz kadarıyla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Kihbiden soruluyormuş Kihbi Yönergesi 9/b maddesinde listelenen suçlar dışındaki kararlar (Süresi tamamlanmış Hagb mahkumiyeti görünürmü, Kihbi yönergesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi ve sonrasında, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verilmesi halinde,tutulmakta olan kayıtların iptali yapılır yazıyor) Adli sicil ve arşiv kaydı görünmüyor. Çok Teşekkürler

  • Bu durumda HAGB kararının düşürülmesi için mahkemeye müracaat edilmesi gerekir. Bu karar alındıktan sonra emniyet makamlarına başvurularak kayıtların silinmesi talep edilebilir

 9. mustafa bey babam 8 yıldır çalışan birisi … ama 2004 yılından elektrik borcuvarmış … 2010 yılında karşısına çıktı bu durum ve aranması çıktı.. daha sonra mahkemeye çıkıp para vezasına çevrildi.. borç ödendi fakat adli sicilden düşmemiş … hem zaman aşımı var hemde ceza öenmiş durumda .. elimizde delillerimiz de var ama açığa alındı bu sebebden dolayı .. soru şu : şimdi haklı olduğumuz halde kadrolu olamazsa ne kadarlık tazminat açabiliriz ? cevaplarsanız çok yardımcı olacaksınız …. şimdiden teşekkürler.

  • Belgelerinizle başvurmanız halinde yardımcı olmaya çalışırız. Zira soru çok kapalı ve karışık. Elektrik borcundan neden yakalama çıkmış. Zira borçtan dolayı taahüdü ihlal dışında yakalama çıkmaz. Kaçak elektrik kullanımı ise bu konuda yasa değişikliği oldu.

 10. Slm avukat bey 1995 yılında izinsiz kullanım hırsızlığından mahkeme kararı bana 20 gün hapis cezası verdi onuda paraya çevirdi arşiv kayıtımda çıkıyor taseron yasasından yararlanamadım bikini neyapmaliyim

  • Adli sicil kaydınızı mail adresimize yollayın inceleyelim. 1995 yılında ise arşiv kaydından silinebilir. Ayrıca bu ret karşısında idare mahkemesine 60 gün içerisinde dava açmak gerekir. Büromuzla irtibata geçerseniz durumunuzu değerlendirebiliriz.

 11. hocam çalıştığımız kurumdaki tespit komisyonu üyeleri çok eski yıllardan adli sicil kaydı olan arkadaşlara neden arşiv kaydınızı sildirmediz demişler. bir arkadaşımız 1 yılın altın da cezası var (Hagb) sicil ve arşiv kaydı görünmüyor. Hocam sicil ve arşiv kaydında görünmeyen mahkumiyetler Arşiv araştırmasında çıkarmı çok sağolun teşekkürler.

  • Evet çıkar. Tespit komisyonunun görüşüne katılıyorum. Belirli koşullar altında adli sicil arşiv kaydı silinmektedir. Bu imkan varken beklemenin manası yok.
   Bu konuda yıllardır hizmet veriyoruz. Sayfamızdan açıklamalarda bulunuyoruz.

 12. T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  SAYI : 0999-2018-000106839713/17:06
  YER / TARİH : İNTERNET (www.turkiye.gov.tr) / 13.04.2018
  KONU : RESMİ KURUM
  VERİLECEĞİ KURUM : BELEDİYE-[Diğer]
  KİMLİK TÜRÜ : MERNİS KİMLİK
  +———–+
  MERNİS KİMLİK BİLGİLERİ (*)

  TCKN : 42874798560
  SOYADI ADI : TAŞBAŞ MEHMET ALİ
  BABA ADI-ANNE ADI : MUSTAFA-NAZİFE
  DOĞUM YERİ/TARİHİ : KÖYCEĞİZ/10.04.1979
  NÜFUSA K.OLD.YER : MUĞLA/DALAMAN
  +———–+
  ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMASI SONUÇLARI : (**)

  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR.

  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI VARDIR.

  1 C: A00952002C0757641(06444444-99) 22.06.1998 CK:491/İ 522 523;647SA 4 6;
  CK:94. DALAMAN; SCM 20G H;YE;100000 AP.07/12/1998 98/81-241
  02/02/1999

  2 T: 000002018T0074657(99018919-18) 22.06.1998 765SA CK:491/İ 522 523;647SA
  4 6;CK:94. DALAMAN;SCM 20G H;YE;100000 AP.07/12/1998 1998/81-1998/241
  ORTACA;3.ASLCM 26/02/2018 1998/81-1998/241 YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ
  VERİLMESİ

  +———–+

  NOT : BU SORGULAMA YUKARIDAKİ “SORGULAMAYA ESAS KİMLİK BİLGİLERİ” NE GÖRE
  YAPILMIŞTIR.
  (*) ADLİ SİCİL SORGULAMA SONUCUNDA YER ALAN YUKARIDAKİ KİMLİK BİLGİLERİ
  MERNİS KİMLİK BİLGİLERİ DIŞINDAKİ FARKLILIKLARI KAPSAMAMAKTADIR.
  (**) MERNİS KİMLİK BİLGİLERİNE GÖRE ALINMIŞ OLAN BU SORGULAMA SONUCU ADLİ
  SİCİL VERİ TABANINDA MEVCUT KAYITLARIN İÇERİĞİ ESAS ALINARAK OLUŞTURULAN
  KRİTERLERİN İŞLETİLMESİ NETİCESİNDE BULUNAN ADLİ SİCİL KAYITLARINI
  GÖSTERMEKTEDİR.
  (***) YUKARIDA DÖKÜMÜ YAZILI ADLİ SİCİL SORGULAMA SONUCUNDAKİ KİMLİK BİLGİLERİ
  İLE ADLİ SİCİL KAYITLARINA İLİŞKİN TEREDDÜT HALİNDE BULUNDUĞUNUZ YER
  MAHALLİ ADLİ SİCİL BÜROSUNA YA DA ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL
  MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUNUZ.hocam bu ne anlama geliyor arşiv kaydım ne zaman silinir taşeronda ret yedim

  • 2019. 2. Ayında silinir.
   Taşerondan kadroya geçişte eski hükümlü kadrosundan geçiş yapabilirsiniz. Ret kararını gönderin inceleyelim.
   İptal Davası açmak gerekebilir

 13. 19 mart 2013 de kesinlesen davam ile 1 yıl 8 ay hagb cezası aldım 5 yıl deneyimim 19 mart 2018 de bitti yalnız ben yasaklanmış hakların iadesini ancak 4 nisanda aldım ve arşivimde silindi 30 martta red verdiler itiraz ettim gerekli bilgilerimi verdim arşivi sidirdiğimi vs yine 18 mayısta red devamı dediler suçum kavgadan konuda belirteyim.

  • Eski hükümlü kadrosundan başvuru yapabilirdiniz. Buna rağmen kabul edilmediyse ret tarihinden itibaren idare mahkemesinde dava açmanız gerekir. Bu konuda büromuzdan yardım alabilirsiniz.

 14. Merhaba dosya numarası altta belirttim
  Şuan denetim li serbestlik ten yararlaniyorum. 28/02/2019 da bitiyor.
  Denetimli serbestlik. Ve evrak üzerinde. Sabıka kaydı sildirme ne zaman yapabilirim fabrika işine girebilmek için yardımcı olursanız sevinirim

  1 C: 003502017C0233597(03549847-17) 27.06.2013 5237SA 142/1 B 1 5237SA 62
  53/1 A 53/1 C 53/1 D 53/1 E 63. BURSA;9.ASLCM 2Y6A HP.12/02/2014
  2013/466-2014/57 15/06/2017

 15. ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMASI SONUÇLARI : (**)

  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR.

  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI VARDIR.

  1 C: G05902005C0005668(05939194-05) 24.04.2001 CK:64 491/4 80 522 523;647SA
  4 6. KELKİT;SCM 332186400 AP.31/01/2002 2001/37-12 08/02/2002

  2 C: A00992002C0583305(12770761-02) 30.10.2000 CK:492/1 522;647SA 4;647SA 6;
  CK:40. KEMKİT;ASLCM 730080000 AP.17/01/2002 00/73-1 07/02/2002

  Bunu bildirebilir mıyız satın avukatım karakolda bile kayıtlı gözüküyor bu arada 30 gün bile yatmadim içeride 2001 senesi en son o gün bugün karakol görmedim 17 sene geçmiş lütfen cvp yazın bekliyorum silinebilir se nasıl bir yol izlemem gerekir acıklarsanız çok sevinirim

  NOT : BU SORGULAMA YUKARIDAKİ “SORGULAMAYA ESAS KİMLİK BİLGİLERİ” NE GÖRE
  YAPILMIŞTIR.
  (*) ADLİ SİCİL SORGULAMA SONUCUNDA YER ALAN YUKARIDAKİ KİMLİK BİLGİLERİ
  MERNİS KİMLİK BİLGİLERİ DIŞINDAKİ FARKLILIKLARI KAPSAMAMAKTADIR.
  (**) MERNİS KİMLİK BİLGİLERİNE GÖRE ALINMIŞ OLAN BU SORGULAMA SONUCU ADLİ
  SİCİL VERİ TABANINDA MEVCUT KAYITLARIN İÇERİĞİ ESAS ALINARAK OLUŞTURULAN
  KRİTERLERİN İŞLETİLMESİ NETİCESİNDE BULUNAN ADLİ SİCİL KAYITLARINI
  GÖSTERMEKTEDİR.
  (***) YUKARIDA DÖKÜMÜ YAZILI ADLİ SİCİL SORGULAMA SONUCUNDAKİ KİMLİK BİLGİLERİ
  İLE ADLİ SİCİL KAYITLARINA İLİŞKİN TEREDDÜT HALİNDE BULUNDUĞUNUZ YER
  MAHALLİ ADLİ SİCİL BÜROSUNA YA DA ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL
  MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUNUZ.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*