Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası / İntifadan Men Koşulu Nedir ?

mirascilar-arasinda-ecrimisil-davsi-ve-intifadan-men-kosuluMirasçılar arasında yaşanan sorunlardan biri de, kalan mirasın intikali yapılmadan veya paylaştırma yapılmadan, kalan mirasın bir kısım mirasçılar tarafından kullanılmasıdır. Miras kapsamında kalan taşınmazların bir kısım mirasçılar tarafından kullanılması diğer mirasçıların bundan yararlanmaması karşısında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler nelerdir?

Miras payı intikal eden mirasçılar, iştirak halinde malik olup, hisse paylaşımı yapılana kadar bu birlikte maliklik devam etmektedir. Mirasçılar arasında iştirak halindeki mülkiyetin, hisseli mülkiyete geçmesi, tarafların miras taksim sözleşmesi ile yapılabileceği gibi ortaklığın giderilmesi ( izalei şüyu ) davası ile de olabilir. Bu şekilde paylaşım, mirasçılar arasında uzun yıllar boyunca yapılmadan devam edebilmekte, bir kısım mirasçılar miras payını aşacak şekilde miras konusu bağ, bahçe, tarla, ev veya işyerlerini fiili olarak kullanırken, diğer mirasçılar bu kullanımdan mahrum kalmaktadırlar.

Miras konusu taşınmazları kullanamayanların fiilen kullananlardan, bu yararlanma bedelini (ecrimisil) talep etmeleri için, kullanıcı mirasçıları “intifadan men” etmeleri gerekir. Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan her zaman payına vaki elatmanın önlenilmesini ve/veya ecrimisil isteyebilir. Elbirliği mülkiyetinde de paydaşlardan biri öteki paydaşların olurlarını almadan veya miras şirketine temsilci atanmadan tek başına ortak taşınmazdan yararlanmasına engel olan ortaklar aleyhine ecrimisil davası açabilir. Geriye dönük olarak olarak ecrimisil, yararlanma bedeli talep edebilmek için intifadan men bildirimin yapılması gerekmektedir.

Kural olarak, kullanımdan men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır. Uygulamada bu bildirim noter aracılığı ile gönderilen ihtarname ile yapılmaktadır. İspat kolaylığı açısından en sağlıklısı da bu yolla bildirimde bulunmaktır.

Kural olarak ecrimisil geriye dönük olarak 5 ( beş) yılı kapsayacak şekilde talep edilebilir. Ancak miras kapsamındaki kullanımlarda, bildirimde bulunmadan geriye dönük olarak  diğer paydaşlardan ecrimisil talep edilemez.

Ancak, bu kuralın yerleşik yargısal uygulamalarla ortaya çıkmış bir takım istisnaları vardır. Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 09.06.2016 tarihli ve 2015 / 3581 E. – 2016 / 7039 K. Sayılı ilamında belirtildiği şekliyle bu istisnalar şunlardır:

 • Davaya konu taşınmazın kamu malı olması,
 • Ecrimisil istenen taşınmazın (bağ, bahçe gibi) doğal ürün veren yada (işyeri, konut gibi) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması,
 • Paylı taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkar etmesi,
 • Paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması,
 • Davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılmış olması halleridir.
 • Bundan ayrı, taşınmazın getirdiği ürün itibariyle de, kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık, çay yahut muris tarafından kurulan işletmenin yahut, başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali halinde intifadan men koşulunun oluşmasına gerek bulunmamaktadır.
 • Yine paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belli bulunması durumunda, davacı paydaş tarafından davalı paydaş aleyhine bu taşınmaza ilişkin elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri dava açılması hallerinde yine intifadan men koşulu aranmaz.

Yargıtay kararında belirtilen istisnaların varlığı halinde intifadan men koşuluna gerek yoktur. Bu nedenle, davaya konu taşınmazlar yönünden sayılan istisnalar dışında intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacak ve intifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, her türlü delille kanıtlanabilecektir.

Bu nedenle, davaya konu taşınmazlar yönünden sayılan istisnalar dışında intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacak ve intifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, her türlü delille kanıtlanabilecektir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.02.2002 gün ve 2002/3-131 E, 2002/114 K sayılı ilamı)

Av.Mustafa Çiçek / 26 Aralık 2016

Danışma ve Randevu: 0532 667 51 62

avmustafacicek@gmail.com

8 yorum

 1. Ben 16 tı yaşındayken babam öldü annemle babam nıkahlı değillerdi ilk eşiyle nikahlıydı ben soyisim davası açtım kazandım babamın üstüne tarlalar var ordan bana 3 pay geldi tomlamda 32 pay kardeşler 3 ilk eşi ise 8 pay aldı birde otel var yarısı babama yarısı abime ben ordan geriye dönük kira bedeli taleb edebilirmiyim tarla ve otelden tarla ekiliyor

  • Kural olarak geriye dönük olarak 5 yıllık kira istenebilir. Ancak malı kullananlar da malın ortağı olduğu için hakettiğiniz tarihten itibaren hemen ihtarname göndermeniz gerekirdi. Ancak kişiler kendileri kullanmayıp kiraya vermişlerse geriye dönük olarak hissenize düşen miktarı isteyebilirsiniz.
   Tüm kullanımlar için ihtarname göndermenizde yarar var

 2. Merhaba, annemın babası 30 yıl once vefat ettı anne hayatta.4 kardesler fakat anneme dusen kıra haklarını alamıyor.Gerıye donuk kıra bedellerını hukuk yoluyla talep edebılır mı sahıt ıstenır mı ? Bılgı rıca edıyorum

  • Eğer intifadan men ihtarnamesi çekmediyseniz kendi kullandıkları yerlerle ilgili olarak kira talep edemezsiniz. Ancak kendi oturdukları yerler dışında kira gelirleri varsa bu kiralardan hissenize düşen miktarı geriye dönük olarak 5 yıl için talep edebilirsiniz.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*