İşten Ayrılmada İstifa Sayılmayan Haller Nelerdir ? İstifa Halinde Tazminat Alınabilir mi ?

17 Aralık, 2015 Av. Mustafa ÇİÇEK 0

İş hayatında işçinin işini bırakması çoğunlukla istifa olarak algılansa da hukuki anlamda gerçekte o eylemin istifa olup olmadığı tartışmalı kalmaktadır. İşçinin işi kendi rızasıyla mı, işverenin baskısı veya aşağıda değineceğimiz nedenlerle mi işi bıraktığı konusu iyi değerlendirilip ona göre işlem yapılmalı, gerekirse iş mahkemesine başvurulmalıdır.

İşten Ayrılmada İstifa Sayılmayan Haller Nelerdir ?

İstifa Halinde Tazminat Alınabilir mi ?
Çoğunlukla işçinin haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi, uygulamada işçinin istifası şeklinde yorumlanmakta ve işçi yıllarca çalışarak hak kazandığı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,   tatil ücretleri gibi pek çok işçilik haklarından mahrum kalmaktadır.