Tahliye taahütnamesi nedir? Tahliye Taahüdüne Dayalı Kiracının Tahliye Şartları Nelerdir?

Geçerli bir tahliye taahüdünün geçerlilik şartları nelerdir?
Tahliye taahhüdünün yazılı olması gerekir. Yazılı olmayan sözlü taahüt geçerli olmayıp hukuki bir sonuç doğurmaz. Tahliye taahüdünün resmi şekilde olması gerekmeyip, adi yazılı şekilde de düzenlenebilir. Ancak resmi şekilde yani noterden verilmesinin önünde herhangi bir engel olmayıp, hukuki yollara başvururken noterden verilmiş olan tahliye taahüdünün kiralayan açısından daha kolay tahliye etme imkanı vermektedir. Zira bu durumda kiracı belgedeki imzasını inkar edemeyeceği gibi tahliye süresini uzatacak itirazları dinlenmeyecektir.
Birden fazla kiracının olması halinde tüm kiracıların tahliye taahütnamesi vermesi gerekir. Tüm kiracılar tek bir belgeyi imzalayarak taahüt verebilecekleri gibi ayrı ayrı da taahütname düzenleyebilirler. Kira sözleşmesini yapan veya yetkili temsilcisi dışında başka birinin örneğin eşinin, anne babasının veya kiralananda birlikte yaşayanlardan birinin vereceği taahüt geçerli değildir.
Tahliye taahüdünün geçerli olabilmesi için tahliye tarihinin mutlaka yazılması gerekmektedir. Uygulamada genellikle adi yazılı tahliye taahüdü kiracı ile kira sözleşmesi yapılırken taahüt tarihi ve tahliye tarihi boş olarak alınmakta, kiralayan herhangi bir sorun olduğunda kiracıyı tahliye etme imkanını elinde tutmaktadır. Aslında gerek yasa gerekse de Yargıtay içtihatlarına göre tahliye taahüdünün kira sözleşmesi ile birlikte alınması hukuka uygun olmayıp geçersizdir. Sözleşme ile tahliye taahüdü arasında makul bir sürenin olması gerekmektedir. Ancak bu belgelere tarih atılmadığı; hukuki tabirle “beyaza imza” atıldığı için kiralayanlar bu durumu kendi lehlerine ve yasal bir sorun olmayacak şekilde doldurabilmektedirler. Bu durumda beyaza imza atan sonuçlarına katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Ya da rızası ve gerçeğe aykırı şekilde doldurulduğunu kiracı ispatlamak zorundadır.
Tahliye taahüdüne dayanarak kiracının tahliyesi için başvurulacak yollar nelerdir?
Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesine göre tahliye taahhüdüne rağmen taahhüt edilen tarihte kiralanan kiracı tarafından taşınmaz boşaltılmaz ise “…kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir”. Burada dikkat edilmesi gereken bir aylık süreyi geçirmeden icra veya dava yoluna müracaat etmektir. Eğer elinizde noterden yapılmış bir tahliye taahüdü varsa kiracının itirazları çok sınırlı olacağından icra yoluna başvurmak sizin lehinize olacaktır. Adi yazılı taahüde kiracının 7 (yedi) gün içerisinde ititraz etme olanağı vardır. İtiraz halinde tahliye takibi duracak ve kaldırılması için icra hukuk mahkemesine müracaat gerekecektir. Ancak kiracı tarafından imzaya itiraz ha5inde sulh hukuk mahkemesine müracaat etmek gerekir.
Dava ve icra prosedürlerinin tamamını burada anlatmak yazının kapsamını aşacağından bu konuda uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Av. Mustafa ÇİÇEK / 26 Kasım2016
Danışma: 0532 667 51 62

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*